Farliga konsekvenser av låga kvinnolöner

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag till klockan 17:00.

Kalmar län 8 mars 2021 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin, med tiotusentals döda och en extrem arbetsbelastning inom vård och omsorg, visar att kvinnors dåliga löner och arbetsvillkor har livs- och samhällsfarliga konsekvenser.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 700 kronor i månaden och 44 400 kronor per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.

Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Kombinationen av otrygga anställningar, hårt pressad arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och bristande förutsättningar för ett närvarande ledarskap inom äldreomsorgen är huvudorsaker till att så många avlidit av covid-19. Arbetsmiljön inom vården är så pressad att anställda drabbats av posttraumatisk stress.

Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla. Vi vill inom 16:12-rörelsen:

✔ Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

✔ Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar. 

✔ Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

✔ Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

✔ Jämställda pensioner Kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män. Pensionssystemet behöver reformeras och skillnaden mellan kvinnor och mäns tjänstepension utjämnas.

16:12-rörelsen genom:
Britt Wimarsson, ordförande, Vision Region Kalmar län; Jennie Uller, ordförande, Liberala kvinnor i Kalmar län; Gabriel Walter, ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter Kalmarkretsen; Linda Fleetwood, Vänsterpartiets Kvinnonätverk Kalmar län, Agneta Wegnebring, ordförande, Vision Mönsteråsavdelningen; Frida Larsson, regionordförande, Akademikerförbundet Kalmar län; Anna Lööf Hedh, ordförande, S-kvinnor Kalmar län; Camilla Persson, ordförande, Torsås Visionsklubb; Paulin Nesset, ordförande, OliviA Oskarshamns internationella kvinnoförening; Larita Wigander, ordförande, Kommunal Hälso sjukvård och trafik Kalmar län; Eva Andersson och Maj-Lis Lindberg, ordförande, Vision Kalmaravdelningen; Anders Lundell, ombudsman, Handelsanställdas förbund; Patrik Åberg, ordförande, Vision Nybroavdelningen; Tora Elfversson Dahlström, ordförande, Vårdförbundet i Kalmar län; Jeanette Wahlgren, ordförande, TCO rådet H-län; Lill Schiöld, ledamot, Vision Oskarshamnavdelningen


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Västervikskvinna inför rätta för bidragsbrott

Västerviks kommun på plats 95 i skolranking • Därför läggs rankingen ner • "Ett dåligt beslut"

Debatt: Lärarförbundet: "En skola i toppklass kan inte ha lärarlöner som ligger i botten"

Därför säger politikerna nej till gratis lärarluncher

Ingen gratis lunch för lärare: "Inte så lätt" – Skattelagstiftningen sätter stopp

Visa fler