Cykelstråk på övre Storgatan ses över

Det händer att cyklister åker mot enkelriktat nerför Storgatan. Nu ska området från Stadsparken ner till Galleria Tullporten ses över.

Västerviks kommun 15 september 2019 19:00

Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att fundera på hur området från Stadsparken förbi Galleria Tullporten och vidare till Ellen Key-skolan ska planeras. 

Det är mycket att ta hänsyn till i planeringen. Cyklister, gångtrafikanter och bilister måste samsas. Dessutom ska sittplatser, cykelställ och belysning planeras samt passagen förbi Galleria Tullportens entré. Än så länge är inget klart, men målet är att planeringsarbetet för området ska vara klart under hösten.

– Tanken är att vi ska komma fram till en lösning som vi kan genomföra nästa år, säger planarkitekt Sofia Hjertqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz
Filip Gustafsson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Västervik

Då ska de nya lägenheterna vid golfbanan stå klara

Vimmerby

Rusning efter nya tomter - "Sekunder styr plats i kön"

Västervik

Kommunen får inte ta ner lönn

Vimmerby

Bolagets vinst sjönk: "Vårt huvudfokus är underhåll"

Västerviks kommun

"Vet inte exakt vad som finns i marken"

Visa fler