Mindre båtar bör prioriteras i Fiskarehamnen

Sverigedemokraterna vänder sig mot Västerviks kommuns beslut att i fortsättningen tillåta övernattning för större båtar i Fiskarehamnen.

Insändare 16 oktober 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Större båtar kräver broöppning. De flesta större båtar kommer till Västervik under några intensiva juliveckor. Under dessa juliveckor är det som mest fullt i hamnen och mycket trafik på bron. Ett annat problem är att det krävs investeringar i faciliteter som tvättmöjligheter, duschar, toaletter med mera. Det finns inte plats för dessa i närheten. 

Beslutet att tillåta övernattning för större båtar vid Fiskarehamnen skapar inte bara problem, det är dessutom helt onödigt. Det finns redan fullt utrustade gästhamnar med alla faciliteter utanför bron. De är anpassade för större båtars behov. Där ska de ligga. 

Beslutet om större båtar riskerar att motverka det positiva med att arrendera ut Fiskarehamnen. Sverigedemokraterna anser att det är små båtar som ska prioriteras. Detta yrkade vi också på i kommunstyrelsen. 

Vi anser att kommunen ska satsa på gäster som kommer för dags- eller kvällsbesök en kortare tid till centrum. Det är positivt för handeln, restauranger och för Västerviksbor som har båt. Besök ska vara avgiftsfria de närmaste två åren. Vi vill gärna få till fler båtplatser än idag. En möjlighet som vi ser är att lägga en flytbrygga med anslutning till betongpiren under sommarsäsongen. Vi tror starkt på att underlätta för denna kategori besökare. 

För att få ekonomi och beläggning över hela säsongen är det dock nödvändigt att även komplettera med viss säsongplatsverksamhet. I detta är vi eniga med kommunstyrelsen. Vi anser dock inte att kommunstyrelsen tog rätt beslut när nu också kajplatserna vid Strandvägen ska hyras ut. Där ska det gå att angöra vid behov.

Det är centralt att Västerviks stadskärna lever och vidareutvecklas. Därför är Sverigedemokraterna positiva till gästhamn vid Fiskarehamnen. Det gynnar handel, besöksnäring och en levande stad. Det är synd att kommunstyrelsen nu valt att även tillåta större båtar för övernattning i Fiskarehamnen. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Gamlebybo vill spara silon: "Skulle kunna bli en turistmagnet" • Bankkonstnärer intresserade av att smycka den

Båt på drift i Skeppsbrofjärden • Skepparen: "Det var en pärs"

Vandrarhemsförslaget från Bostadsbolaget väckte intresse: "Flera har hört av sig"

E-förslaget: Karl Erik har ett torg och Uno en park: "Nu är det dags att uppmärksamma Tore Holm"

Jakob Styrenius: Hur mycket betyder turisterna och besöksnäringen för kommunen?

Visa fler