Biblioteket i Gamleby flyttar inte

Det blir ingen flytt av Gamleby bibliotek till centrum, i alla fall inte som läget ser ut just nu.

Gamleby 3 december 2019 12:00

Sommaren 2018 gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en flytt av biblioteket från Åby herrgård till Gamleby köpcentrum.

Bakgrunden till uppdraget var att gallerian hade förlorat flera butiker, så att lokaler stod tomma.

 

Inför en eventuell flytt gav kulturenheten i sin tur ett uppdrag åt fastighetsägaren, Tjustfastigheter, att undersöka om det fanns några intressenter till Åby herrgård. Det gjorde det inte. 

Därför blir det ingen flytt av vare sig bibliotek eller fritidsgård, i alla fall inte inom det närmaste året.

– Det ska ju bli bättre, om vi gör något. Annars är det ju ingen mening med det, säger Mattias Pettersson, ansvarig för driftområde Gamleby hos Tjustfastigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Hallingeberg

Kan du gissa rätt på det gamla museiföremålet?