Gatuparkering på Fabriksgatan ska ses över

Svar på insändarna "Var finns logiken i parkeringsfrågan?" den 18 april samt "Väntar på svar om parkering" den 18 juli.

Västerviks kommun 16 september 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I två olika VT-insändare (av Jan-Gunnar Johansson och Barbro Bewernick) är insändarskribenterna inne på att kommunen på olika sätt ger specialbehandling till anställda och förtroendevalda när det gäller parkering av privatfordon. Det stämmer helt enkelt inte och jag ska, som ansvarig för kommunens samhällsbyggnadsenhet där parkeringsfrågor ingår, förklara hur det ligger till. 

Centrala Västervik har något som kallas parkeringsförbudszon där det är förbud mot gatuparkering om det inte sker i anvisade p-rutor enligt skyltning. Hur zonen ser ut baseras på många olika faktorer, som vad det är för bebyggelse i närheten, hur trafiksituationen i området ser ut och annat. När det gäller Fabriksgatan, där kommunhuset nu legat i ungefär tio år, så har indelningen av parkeringsförbudszon och gatuparkering hängt kvar betydligt längre än den tid som den gamla tingshusfastigheten har använts som kommunhus. 

Det stämmer att besökare och anställda i kommunhuset på Fabriksgatan parkerar längs gatorna i området utanför parkeringsförbudszonen, men jag håller inte med om att det är vanligt att dessa bilar parkeras på ett trafikfarligt sätt. Jag har också, utan hänsyn taget till att det är mina egna kollegor, chefer och styrande politiker det gäller, beställt förstärkt parkeringsövervakning runt kommunhuset vid flera tillfällen då huset haft stora sammankomster. Detta för att säkerställa att alla bilar hamnar på rätt platser. Vid de övervakningstillfällena har inte mer än något enstaka fordon vid något enstaka tillfälle parkerat för nära någon korsning eller utfart och därmed bötfällts.

Jag kan också berätta att det här området kommer att ges ytterligare uppmärksamhet i ett nytt planarbete då nya bostäder planeras i kvarteret Syrenen. Kommunhuset ingår i denna plan, liksom Stadsparken. Frågan om parkeringsplatser, inte minst för kommunhuset, berörs i planen som bland annat siktar på minskade gatubredder och andra anpassningar för att åstadkomma säkrare gatumiljö för fotgängare och cyklister genom sänkt bilhastighet på Fabriksgatan.

Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef Västerviks kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer
Debatt

Inga problem med parkerade bilar på Borgövägen

Debatt

Underlätta för bilister under pandemin

Västerviks kommun

Nu blir det krav på laddningsmöjligheter

Västerviks kommun

De träffas och hänger på stans parkeringar

Västerviks kommun

Oklart när parkeringarna avgiftsbeläggs

Visa fler