Hur farligt är pcb?

Vad är egentligen pcb? Den finns runt omkring oss i både kommunala, privata och offentliga byggnader och många vet nog inte riktigt vad det handlar om. VT har frågat arbetsmiljöverket och tittat på hur pcb påverkar omgivningen.

14 juli 2008 00:06
Att gravida kvinnor inte får äta insjöfisk kommer inte som någon chock för de flesta. Att det beror på bland annat höga halter av pcb är det kanske inte lika många som vet. Studier av barn till kvinnor som ätit mycket fisk från de stora sjöarna i Nordamerika har visat att även en måttlig exponering för pcb kan ge lätt påverkan på till exempel inlärningsfunktionerna. Pcb kan också påverka immunsystemet och så småningom även leda till cancer. Effekter vid kraftig exponering kan vara hudpåverkan, påverkan på lungor och lever samt hormon- och enzymsystem.

 

Men det är ytterst ovanligt att människor insjuknar på grund av pcb. Halterna är vanligtvis alldeles för låga för att de ska göra någon egentlig skada. Då är dess inverkan på vårt djur- och naturliv allvarligare. Tester har visat att djurens reproduktionsmönster störts kraftigt i områden med mycket pcb och att djuren även i vissa fall blivit helt sterila.

 

En undersökning från Naturvårdsverket har visat att pcb kan läcka ut från befintliga fogar och förorena intilliggande byggnadsdelar samt spridas till omgivande mark och luft. Pcb har i dag fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av pcb överallt omkring oss men nu är alltså statens mål att svenska byggnader inom fyra år ska vara helt pcb-fria.

 

I nuläget är det inte lätt att hitta pcb-sanerare i Västervik men enligt Arbetsmiljöverket i Växjö behöver man inte ha någon speciell förkunskap eller utbildning för att få sanera pcb.

 

- Vi har allmänna krav på att man ska veta vad man gör och göra det på ett säkert sätt för personalen men det finns inget krav från arbetsmiljöverket på att man ska ha någon specifik utbildning eller att man ska ha gått någon särskild kurs, säger Marianne Rydin, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

 

Däremot kräver man, från Arbetsmiljöverket, att man ska ha kunskap om ämnet och rätt utrustning.

 

Hur vet ni att folk följer de här riktlinjerna?
- Vi åker ut och inspekterar medan de jobbar och pratar med både arbetsledare och arbetare.

 

Är ni inte oroliga att folk ska göra fel och på så sätt förvärra riskerna med att pcb:n sprider sig?
- Nej. De som handlar upp jobben, i det här fallet Västerviks kommun och andra privata fastighetsägare, har ju möjligheten att själv ställa krav på de företag som de ger arbetet till. De kan till exempel kräva att det ska finnas någon form av utbildning och att företaget ska redovisa sina arbetsmetoder.

 

Kan vem som helst sanera pcb?
- Det skulle jag inte rekommendera, nej. Man bör nog använda sig av folk som har någon typ av vana av sådant här arbete.

 

Vilken typ av skydd behövs?
- Man ska ha handskar, overall och andningsskydd och eftersom man då jobbar fysiskt hårt och det är lite ansträngande, handlar det om fläktmatade andningsskydd där du får så mycket luft som du behöver. Man ska se till att oskyddad hud inte kommer i kontakt med pcb:n. Den sitter ofta bunden i till exempel fogmaterialet så att den största exponeringen blir när man ska slita bort de sista resterna. Sen är det viktigt att skydda vår natur också. Det är därför man vill få bort pcb:n så snart. Den lakas ur av väder, vind och regnvatten och man kan se en spridning till omgivningen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!