Efter 20 dagar har fyra ägg kläckts. Franske konstnären Abraham Poinchevals konstinstallation i Paris ser ut att lyckas. Sex ägg återstår att värpa färdigt.

Här kläcks konstprojektet