Den frågan ställer vänsterpartisten Leif Svensson i en interpellation till kommunalrådet Tomas Kronståhl (S). I interpellationen påminner han om att våren närmar sig, vilket kommer att betyda att Yxerns vattenstånd återigen kommer att börja sjunka. Interpellationen ska besvaras vid kommunfullmäktige.

Under året har det skrivits mycket om läget kring Yxern där vattenståndet sjunkit till väldigt låga nivåer. Svensson skriver i interpellationen att det tycks som att ingen vill hålla i frågan.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde hölls en information då det framkom att konsult har upphandlats för att göra en förstudie av hur man ska gå vidare med problemen kring sjön.