För att mäta ekonomisk jämlikhet kan man använda den så kallade Gini-koefficienten. Den visar hur ett lands inkomster är spridda. När Statistiska centralbyrån – SCB – använde koefficienten för att se hur inkomstklyftorna i landets kommuner såg ut 2015 använde man skalan 0 till 1. Om värdet är 0 är det totalt jämlikt ekonomiskt och om värdet är 1 är det tvärtom totalt ojämlikt.

I Västerviks kommun var värdet 0,267 2015. I landet var koefficienten 0,32 samma år. Störst inkomstskillnader fanns det i Danderyds kommun, där var koefficienten 0,57.

– Generellt kan man säga att spridningen i inkomster ofta är större i storstadsregionerna, säger Johan Lindberg, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.