Det var ett företag som berättade om hur man anpassat sina nya lokaler, som väckte myndighetens intresse. På onsdagen var det upp till miljö- och byggnadsnämnden att ta beslut om byggavgift för det olovliga bygget. Nämnden valde dock att skjuta på beslutet.

– Vi vill vara säkra på att rätt person får betala avgiften, säger nämndens ordförande Lennart Petersson (S).

Som regel brukar det vara fastighetsägaren, men det här fallet är knivigare. Den som gjort ändringarna, är en hyresgäst. Å andra sidan finns det en uppgift om att fastighetsägaren ska ha sagt att ändringarna inte krävde något bygglov. Nu får turerna redas ut närmare, innan nämnden går till beslut.