Det var liberalen Sverker Thorén som föreslagit ett byte.

– Att efter en intensiv arbetsdag direkt och ofta mycket långt in på kvällen ha överläggningar och beslut i den folkvalda och högsta beslutande instansen är, för att uttrycka sig milt, inte optimalt, skrev han i en motion.

Efter att ha undersökt frågan så lämnar kommundirektören Anders Björlin och kommunsekreteraren Sofie Westerlund ingen rekommendation. De konstaterar att det finns några problem med ett snabbt byte av mötestid. En del kan ha svårt att ta ledigt dagtid. Kostnaderna blir högre vid dagmöten – exakt hur mycket vet man inte. Slutligen säger de att en del tagit politiska uppdrag under förutsättningar att det kan göras kvällstid. Därför bör man inte byta mitt under en mandatperiod, enligt tjänstemännen. De rekommenderar partierna att diskutera frågan ytterligare internt.

Thorén är inte nöjd med svaret. I ett pressmeddelande skriver han:

– Jag står fast vid att dagsammanträden skulle vara bra både för de förtroendevalda, kvaliteten på inlägg, debatt och beslut.

Han påpekar att Västervik jämfört med andra kommuner har låga kostnader för den politiska verksamheten, och därmed borde ha råd med en reform som stärker kvaliteten.