– Det blev betydligt bättre än jag trodde, det är en balansgång i att släppa naturen fri, säger kommunekolog Lars Kåremyr och gestikulerar över området.

Vit rölleka, gula fibblor, blåklockor och kungsljus växer fritt på området som löper mellan bilväg och trottoar längs Breviksvägen i Västervik.

– Den här typen av ytor mellan trottoar och väg är bra för stadsängar. Det är en yta som ändå inte används. Den stora vinsten är att vi kan få fler insekter och bjuda in naturen i staden igen. Det kan vara bra att utvärdera varför man klipper ett visst område och fundera på vad vi vill, säger han.

Artikelbild

| Nöjd. Kommunekolog Lars Kåremyr tycker att försöket har varit lyckat, och ser fram emot att fortsätta utveckla konceptet. Ett stycke längs varje sida på ängen har klippts för att markera var den vilda naturen börjar.

I maj klipptes gräsmattan för sista gången innan projektet startade. Sedan dess har området lämnats orört och kommunen har varken vattnat eller sått.

– Vi ville ha de arter som växer fritt med sand och grus under. Jag har räknat till ett 70-tal olika arter. Fibblorna har varit de dominerande i sommar, men också käringtand och nejlika. Alla är jättevanliga, det som är förvånande är att det växte upp så många olika arter, säger Lars Kåremyr.

I början av sommaren gick det mesta i vitt, med tusenskönor och vitklöver, för att sedan domineras av gult när fibblorna växte fram. Snart ska ängen slås för den här säsongen.

– Gräset börjar bli brunt och det mesta har blommat färdigt. Men om vi ger det några år blir det nog riktigt bra. Jag hoppas att vi kan utveckla det här på fler ställen, säger Lars Kåremyr.

Artikelbild

| Vädda. Denna lila blomma heter vädda. Kommunekologen skulle gärna se fler av denna.

En inventering har gjorts över vilka områden som kan vara lämpliga, både i Gamleby och i Västervik.

– Men i Gamleby är marken bördigare och det får inte bara bli högt sly. Västervik ligger på en rullstensås med mycket sand och grus.

Artikelbild

| Kommunekolog. Lars Kåremyr har jobbat med projektet kring stadsängen.

Han säger att reaktionerna på stadsängen mestadels har varit positiva.

– Många tycker att det är fint, och vissa har plockat blommor på ängen. Sedan har Astma- och allergiförbundet varit lite bekymrade över att det skulle bli mer pollen, så det är en avvägning vi får göra när vi planerar framåt.