I en motion till kommunfullmäktige skriver partiet att det finns en koppling mellan de EU-migranter som tigger, och människohandel och kriminell verksamhet. Man hänvisar också till den utredning som presenterades förra året där utredaren Martin Valfridsson kom fram till slutsatsen att utsatta EU-medborgare var bättre hjälpta av insatser i deras hemländer.

Partiets lokale talesman Anders Loman säger att de har inga belägg för kriminalitet kopplad till tiggare i Västerviks kommun, men lägger till:

– Vi har kontaktats av invånare som inte går till livsmedelsaffären för att de är rädda för att bli antastade av tiggare.

I de lokala ordningsreglerna i Västerviks kommun står det att det att insamling av pengar som inte har polisens tillstånd, eller som är en del av en offentlig tillstånd är förbjuden. Det finns ett undantag: Gatumusikanter är tillåtna.

SD vill att man stryker undantaget för gatumusikanter. Anledningen är en dom från Södertälje där rätten menar att gatumusik och tiggeri båda är en form av passiv insamling.

Det betyder att ni vill förbjuda gatumusikanter...

– Vi har inget emot gatumusikanter, men eftersom rätten klumpar ihop gatumusikanter och tiggare så blir det följden, säger Anders Loman.

Partiet har lämnat in ytterligare en motion där man vill att Västerviks kommunen ska arbeta aktivt, i samarbete med polisen, för att personer som befinner sig i kommunen utan uppehållstillstånd utvisas.

ulrik.alvarsson@vt.se