Värmebölja, risk för skogsbrand, och varning för höga temperaturer. Slutet på arbetsveckan var het men värmen förskjuts nu österut. Soligt väder är dock att vänta även under lördagen även om temperaturerna inte väntas bli lika höga. 15 grader mitt på dagen i Västervik och ingen nederbörd beräknas det bli.

Under söndagen passerar en kallfront över Götaland västerifrån. Skurar är att vänta, från förmiddagen och över lunchtid. Temperaturerna orkar då inte upp i samma nivå som tidigare dagar utan stannar vid omkring 13 grader. Efter skurarna kan temperaturerna lokalt leta sig upp mot 17 grader igen.

Under helgen väntas svaga till måttliga vindar. Starkare vindar under lördagen än söndagen, något starkare i kustbandet.