Det skriver Odd Andersson, sammankallande i Målängens byalag, i ett brev till kommunen. Målängen hör till de områden som kommer att anslutas sist när vatten- och avlopp byggs ut på. Det betyder att de boende ser ut att få betala den nya, höjda anslutningsavgiften.

Vid nästa kommunfullmäktige ska politikerna ta ställning till en höjning av avgiften från cirka 150 000 kronor till 225 000 kronor. Höjningen skulle träda i kraft den 15 maj. Odd Andersson vänder sig mot att höjningen mitt under pågående projekt kommer att innebära stora skillnader i vad abonnenter får betala för en och samma tjänst.

– Varför ändras förutsättningarna så abrupt när VA-projektet dragits i långbänk under så många år? Man måste väl ändå ha sett att om anslutningsavgiften varit för låg så borde den ha höjts enligt en plan.