Det var under hösten som gatstensbeläggning revs upp vid fiberdragning bland annat på Östra kyrkogatan. När arbetet var klart lades inte ny gatsten. Istället bredde man på asfalt.

Det har retat några personer som vänt sig till Västerviks-Tidningen. Lagningarna ser fula ut, och skär sig mot den i övrigt fina gatstensbeläggningen.

Gatuchefen Anders Norell förklarar att det inte är tänkt att se ut så.

– En del arbeten blev färdiga väldigt sent i höstas. Man hann inte lägga gatsten.

I det läget lade man en provisorisk asfaltsbeläggningen för att den övriga stenläggningen inte skulle ge vika. Under våren ska asfalten bort och ersättas med gatsten.

– Arbetet sattes igång nu efter påsk, säger Anders Norell.