Under tio års tid har trollkarlen Janne och Carina Näsström satt upp trolleriföreställningar i Västerviks kommun. Varje år har varit en ny produktion och i år fick föreställningen namnet ”Den borttrollade kossan”. Hittills har sex av de 15 planerade föreställningarna ställts in på grund av vikande publikunderlag.

– Vi har gått långt utöver våra ekonomiska resurser. Vi packar ihop och räddar det som räddas kan, säger Janne Näsström.

De sista tre föreställningarna är på onsdag, torsdag och lördag denna vecka i Fårhults folkpark.

– Att vi lägger ner är inget hot. Vi har kört våra resurser i botten. Vi har gjort vad vi har kunnat, men det är omöjligt att konkurrera med alla gratisevenemang.

Janne Näsström säger att deras trolleriföreställningar, som haft nya produktioner varje år, är de enda inom scenkonsten i Västerviks kommun som utövas yrkesmässigt.

– Vi har inga bidrag eller sponsorer. Vårt trolleri ska täcka alla kostnader.

Det tält, som också används av föreningen Tältvarieténs vänner, har Janne Näsström bekostat genom sitt företag.

– Genom Tältvarieténs vänner, som är medlemmar i riksföreningen Folkets hus och parker, kan vi ta hit kända artister från andra delar av Sverige. Vi har till exempel haft Cirkus cirkör här. När det kommer artister utifrån är det möjligt att söka bidrag genom föreningen.