Turerna har varit många. Först grävdes parken delvis upp för att skapa cykelspår och gupp i sanden. Det blottlade betongfundament som kunde utgöra en fara för yngre barn. Kommunen agerade och stängde av parken tillfälligt, under tiden som man återställde den.

Efter det hölls ett möte mellan boende i närheten av parken och kommunen. Då framkom att en grupp ville ha en cykelpark på platsen, där barn och unga kunde cykla.

Ett av förslagen till förändring var att ytan med sand skulle bli större, på bekostnad av gräsytan, och vara tillgänglig för cyklar.

Det förslaget är det långt ifrån alla som ställer upp på.

Femton personer som bor nära parken har nu skrivit under en skrivelse till kommunen. En av dem är Lena Jansson.

– Alla vi som skrivit på vill att parken ska vara kvar i sitt nuvarande skick, säger hon.

Huvudspåret i skrivelsen är att grönytan ska få vara intakt, och inte göras om till cykelyta.

I skrivelse kan man också läsa att de boende runt parken gärna ser ett staket, för att förhindra att man cyklar i lekparken.

– De små barnen kan inte vara i parken när de större cyklar, det är farligt för alla, säger Lena Jansson.

I skrivelsen kan man också läsa att de boende tycker att parkens användningsområden är tillräckliga som de är och att den gräsytan som det i så fall skulle kunna handla om att förminska, i dag är en plats för fotboll, kubb och picknick.