VT har många gånger skrivit om alla inställda tåg på Tjustbanan, då det har varit ett problem under lång tid. Men i år har det varit extra besvärligt, då flera tåg plötsligt fick körförbud och måste skickas till verkstad, samtidigt som det inte fanns några tåg i reserv.

Det har också tagit längre tid än beräknat för den nya tågverkstaden i Kalmar att nå full kapacitet.

I juli månad var det totalt 1 200 inställda avgångar på Tjustbanan i år. En som är kritisk till detta är landstingspolitikern Göran Nilsson (L), som i en interpellation ställer en rad frågor om trafiken.

Bland annat undrar han om majoriteten i landstinget tycker att Västerviksborna får valuta för skattehöjningen, som drevs igenom för att satsa på tågtrafiken.

Ulf Nilsson (S), ordförande i trafikstyrelsen, svarar ja på den frågan.

– Det ser vi också i resandet. Den utökade trafiken har gett bra respons.

Göran Nilsson ställer också frågor om vilka krav det finns på ersättningsbussarna, och där svarar Ulf Nilsson att dessa krav kommer att skärpas, så att det bland annat ska finnas barnstolar.

– Inför nästa förhandlingsomgång kommer vi att ställa högre krav på ersättningstrafiken, men vi kan inte göra det nu, mitt under pågående avtalsperiod.

Ulf Nilsson räknar med att den nya verkstaden i Kalmar ska ha nått full kapacitet i månadsskiftet september–oktober, som VT tidigare har berättat. Ett problem är att Tjustbanans dåliga spår sliter hårt på tågens hjul, som då måste underhållas oftare.