Det har gått trögt med de flytande villorna de senaste åren. Anledningen är att kommunen och Pampas Marina har haft svårt att komma överens om vem som ska bekosta infrastrukturen runt villorna.

Nu är en förhandling genomförd. Resultatet blev ett markanvisningsavtal där Pampas Marina köper två vattenområden nära Skeppsbrokajen för tolv miljoner. Fullt utbyggt ska det finnas plats för 24 flytande villor.

Kommunen å sin sida ska bekosta en 320 meter lång pir för 6,7 miljoner kronor. Till det kommer ytterligare arbeten i området för två miljoner kronor.

Piren ska byggas av Pampas Marina Västervik AB. Oppositionsrådet Harald Hjalmarsson drar paralleller till när man exploaterar mark på land.

– Då är det markägaren som bygger vatten-, avlopp- och lokalgator. Kommunen köper sedan anläggningen. Det är likadant här.

Tidigare fanns ett avtal som inte Pampas Marina var nöjt med. Det tillkom kringarbeten som bolaget inte hade räknat med, och det fördröjde byggstarten. Det nya avtalet innehåller både för- och nackdelar för Västerviks kommun. Å ena sidan får man betala mer för anläggningskostnaderna än vad man tidigare tänkt sig, å andra sidan blir den ekonomiska risken mindre. Pampas köper alla tomter på en gång. Tidigare var tanken att Pampas skulle köpa tomter allteftersom man hittade kunder.

– Med det här avtalet finansieras de arbeten vi ska göra från start, säger kommundirektör Anders Björlin.

Richard Bergström på Pampas Marina Västervik AB är nöjd med avtalet:

– Vi har fått ge och ta, men vi är nöjda.

Han säger att först ska bolagets styrelse godkänna avtalet. Därefter kommer man att påbörja planeringen av hur man vill gå vidare.

– För att få fart på marknaden kan det bli så att vi bygger ett eller några visningshus. Det arbetet kan komma igång i vinter så att husen är klara till nästa år.