– Det är skillnad på vattnet. Det smakar lite neutralare än vårt förra vatten, säger Kajsa Borg och Sten Bengtsson.

De är åretruntboende på Lindödjupsvägen. Redan tidigare hade de ett bra vatten. Det finns en källa alldeles intill tomten, och de hade löst vatten och avlopp tillsammans med grannarna. De är ända glada att ha blivit inkopplade på det kommunala nätet.

– Avloppet hade inte hållit i längden, säger Kajsa.

Artikelbild

| Ny källa. Tidigare tog Sten Bengtsson och Kajsa Borg sitt vatten fårn en k'lla i anslutning till tomten. Nu är det kommunalt dircksvatten som gäller.

Paret har följt de många turerna kring projektet, och Sten beskriver det som att kastas mellan hopp och förtvivlan.

Första diskussionerna började 2006. Några år senare damp bomben ner – projektet kommer att bli så dyrt att kommunen får ta ut särtaxa. För Sten och Kajsa skulle det ha kostat 392 000 kronor.

Protesterna lät inte vänta på sig. Därefter har turerna varit många. Kommunen har pressat kostnaderna genom att byta teknisk lösning.

Efter att den första etappen färdigställts avstannade arbetet, på grund av överklagade beslut. I väntan på domstolsutslag ansåg kommunen att de ekonomiska förutsättningarna var oklara.

Nu tycks dock alla var glada. Det blev ingen särtaxa. För Kajsa och Sten blev anslutningskostnaderna mer blygsamma 136 000 kronor, plus arbeten på tomten.

Kommunägda Västervik Miljö och Energi kan glädja sig att ett projekt som ursprungligen beräknades till 110 miljoner bara se ut att kosta 90 miljoner kronor. Runt 400 befintliga fastigheter har fått tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Det finns kapacitet för mer än det dubbla.

När man ändå grävt så har man försett Hornslandet med bredband.

Det har inte saknats utmaningar. En av de största som inte framgått har varit att lösa markfrågor.

– Kommunen äger inte någon mark på Hornslandet. En stor fråga har varit att lösa ledningsdragningarna med markägarna, säger VA-chefen Ruben Öberg.

En annan utmaning har varit Grönö.

– Ön är i princip en stor bergknalle, som dessutom är skyddad för sin fina natur, säger Pia Sjöholm, på Västervik Miljö och Energi.

De berättar att man tittade på många lösningar för hur ledningarna skulle kunna dras på ön. I slutänden tycker man själva att man hittade en lösning som inte stör i landskapet. Kajsa Borg intygar att hon hört boende på Grönö som är nöjda med lösningen.

Motivet till att dra igång det stora projektet handlade om miljö. Hornslandet har vuxit fram som ett havsnära fritidshusområde. Med tiden har det blivit vanligare med åretruntboende. Det har funnits flera problem. Det finns boende som sommartid har problem med dricksvattenförsörjningen, dessutom bidrar många enskilda avloppslösningar till övergödning av känsliga havsvikar.