Det område som fick kritik på flera punkter vid inspektionen 2013–14 var fritidshemmen. Där kritiserades bland annat pedagogiskt ledarskap, särskilt stöd och gruppernas sammansättning. Den här gången fann Skolinspektionen inga brister.

– Kommunens pedagoger har arbetat intensivt med att utveckla fritidshemmen, både tillsammans på dialogmöten och på de egna enheterna, säger grundskolechef Ewa Myhrén.

Ett exempel är rastverksamheten där man förbättrat lekaktiviteter och möjlighet till fler lekredskap.

På Västerviks gymnasium har Skolinspektionen gjort en extra granskning av introduktionsprogrammet, estetprogrammet och gymnasiesärskolan. Där har elever, lärare, elevhälsa och rektor blivit djupintervjuade och enligt gymnasiechef Jörgen Jonsson visar granskningen att verksamheten håller god kvalitet. Skolinspektionens beslut är helt utan synpunkter.

Komvux fick också klartecken, precis som vid förra inspektionen. Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson säger pressutskicket att utvecklingsarbetet kring att ge alla individer utbildning utifrån sina behov och förutsättningar har varit i fokus.

I kommunens förskolor hittades heller inga brister och Ulrika Mellblom, biträdande förvaltningschef med ansvar för förskolan, säger att det är två kommunplacerade förskolelyft och olika nätverk som har bidragit till en positiv utveckling.

Beskeden gällande grundskolan väntas komma inom kort och i början av april kommer Skolinspektionen till Västervik för ett avslutande möte.