Det var vid fullmäktige i slutet av april som höjningen gjordes. En bred majoritet bland partierna stod bakom beslutet, däremot fanns det många kritiker inte minst på Hornslandet där många boende står i begrepp att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Beslutet innebär att efter den 15 maj så har avgifterna höjts med mellan 40 och 50 procent, beroende på fastighetens beskaffning.

Den person överklagat menar att politikerna fick motstridiga och missvisande uppgifter vid dragningen i kommunfullmäktige. Han är även kritisk till sättet som höjningen kommit till - han menar att den är en direkt följd av att Västervik Miljö och Energi nekades att ta ut en högre särtaxa av de boende på Hornslandet.