Det har fått en Hjortedsbo att surna till och skriva till kommunen. Han undrar om det blir några insatser, eller om pengarna använts till annat.

I ett svar skrivet av landsbygdsutvecklaren Lottie Jilsmo får han medhåll.

– Det har gått väldigt långsamt i Hjorted, men pengarna finns sparade och planerna på att göra i ordning i centrum finns fortfarande, skriver hon.

Anledningen till att uppsnyggningen gått i långbänk beror på att en del av marken som berörs har andra ägare än kommunen.

– Vi har haft samtal med alla fastighetsägare och lantmäteriet, och fått fram en lösning som alla accepterar, skriver Jilsmo vidare i svaret,

Det som återstår innan arbetet kan sätta igång är att ett avtal undertecknas av fyra berörda parter.