Gunnar Jansson som är utbildningskoordinator på Campus Västervik berättar att det är 350 sökande till sjuksköterskeprogrammet.

– Det har gått ner något, innan låg det på över 400 sökande till de 24 platserna vi har. Så det är fortfarande ett ganska stort söktryck, säger han.

På sjuksköterskeprogrammet är det fler kvinnor. I år är det 280 kvinnor och 69 män av 350 sökande.

– Det är övervägande fler kvinnor, förra terminen i en grupp på 24 stycken var det 4 män, säger Gunnar Jansson.

Framtidsutsikten ser ljus ut för folk som väljer att studera till sjuksköterska eller specialpedagog.

– Både på sjuksköterskeprogrammet och socialpedagogiska programmet har eleverna jobb när de slutar, vissa även innan de slutar. Ska man gå och studera i tre år vill man vara säker på att få ett jobb, berättar Gunnar.

– Behovet av sjuksköterskor är väldigt stort, så det är glädjande att det är så många sökande.

Även på socialpedagogiska programmet är det hård konkurens om de platser som finns, där antalet sökande är 446.