Toteboån rinner rakt igenom den stora träindustrins område. Det är ingen slump. Fortfarande ger vattendraget industrin ett visst tillskott av el, och längre tillbaka var vattenkraften avgörande för fabrikens placering. Så är det i flera bruksorter runt om i kommunen.

Nu tycker Västerviks kommun att man ska upphäva strandskyddet för den del av ån som rinner genom fabrikstomten.

– Strandskyddet fyller ingen egentlig funktion, skriver man, och menar att det bara blir extra administration om ska dispens ska begäras om företaget vill bygga på området.

På sikt vill nämnden att länsstyrelsen ska pröva om man ska ha strandskyddet kvar på industritomter. I några fall har industrierna legat vid vattnet i över hundra år.