Från och med måndagen den 18 september blir det gratis att parkera på gatuparkeringar i Västerviks centrum. Det är på försök, efter att frågan kommit upp i kommunstyrelsen. Christer Ramström är planerare på Västerviks kommun.

– Målet är att det ska bli lättare att hitta en parkeringsplats i centrum, att det ska bli större rotation på platserna, säger han.

En timme kommer man att få stå på gratisplatserna.

Artikelbild

| Parkering. På bland annat Storgatan i Västervik kommer det nu att blir gratis att parkera. Men man får bara stå en timme.

– De är till för att man ska hinna äta lunch eller göra ett par ärenden på staden. I dag skiftar tiden man får stå på gatuparkeringarna mellan en och fyra timmar.

Vardagar får man stå gratis en timme mellan 9-19, och lördagar mellan 9-15. Tiden har man tagit fram i samråd med bland annat Västervik framåt, fastighetsägare och butiker.

Eftersom man inte kommer att avlägga avgift i automaten behöver man något som visar vilken tid man parkerade. Kommunen kommer inte att tillhandahålla en så kallad p-skiva, det får man ordna med själv.

– Egentligen hjälper det med en lapp i rutan som berättar när man kom men p-skivor finns att köpa i flera butiker, säger Christer Ramström.

Det handlar om 250 gatuparkeringsplatser på bland annat Storgatan, Bredgatan och Rådhusgatan. Under måndagen den 18 september kommer skyltar komma upp som informerar om vad som gäller.

– Alla kommer inte Västervik miljö- och energi hinna att sätta upp samtidigt, så under tiden ska man följa de skyltar som sitter där man ska parkera.

Försöket ska pågå drygt ett år.

– Efter det får vi sätta oss ned och utvärdera hur det har fallit ut.