Det var i januari som man enkelriktade Hamngatan på försök. Kritiken har varit hård under decennier mot trafikmiljön på gatan. Den är trång och har svårt att rymma både fotgängare, cyklister och bilister i två riktningar.

Försöket skulle göras fram till den 30 maj. Det blir ingen förlängning.

– Vi återgår till tvåfiligt. Det var vad som var sagt från början, säger Bruno Nilsson, chef för samhällsbyggnadsenheten.

Under perioden med enkelriktat har man genomfört trafikmätningar på olika platser runt om i staden för att se hur trafikflödena förändrats.

– Vi vill fortsätta att göra mätningar för att se om flödena återgår till det gamla, säger Bruno Nilsson.

Först när de mätningarna är gjorda vill man göra en utvärdering av försöket med enkelriktat.