Vad skulle krävas för att rusta upp flygplatsen i Mommehål så att den klarar linjeflyg? Det var förutsättningen för en utredning gjord av konsultbolaget Scanflip.

Just nu förlängs rullbanan på flygplatsen till 1199 meter till en kostnad av runt 10 miljoner kronor. Ska daglig trafik mellan Västervik och Stockholm bedrivas krävs investeringar på ytterligare 17 miljoner kronor enligt utredningen.

I arbetet har man utgått från att ett plan av typen Saab 340 ska kunna starta och landa.

– Det är en flygplanstyp som tar relativt många passagerare, och är vanligt inom inrikesflyget. Det är flera bolag som använder det, säger Bruno Nilsson, chef för samhällsbyggnadsenheten.

För att banan ska hålla måttet räcker det inte med att den är lång – bärigheten ska vara bra. Där behöver det göras förstärkningar, och banan måste få en ny asfaltsbeläggning. Till det kommer ytterligare investeringar: De tekniska systemen i flygledartornen behöver gås igenom och uppdateras. Fyra miljoner kronor behöver investeras i belysning. Terminalbyggnaden måste renoveras.

Totalt kommer man upp i 27 miljoner kronor – inklusive de arbeten som pågår nu.

Nästa fråga är vad det kommer att kosta att driva flygplatsen. Enligt utredningen behövs en organisation på elva personer för att driva trafik med avgångar/ankomster morgon och kväll. Kommunledningskontoret har gjort vad man själva beskriver som en grov uppskattning på 7,4 till 9,4 miljoner kronor om året. Verksamheten är väderkänslig. Kostnaderna kan gå upp och ner beroende på hur snörika vintrar det blir.

På måndag ska utredningen presenteras för kommunstyrelsen.