På sex år, mellan 2010 och 2016, mer än halverades böterna för offentlig urinering i Sverige. Och trenden ser ut att fortsätta neråt om man tittar på statistiken för första halvan av 2017. Dock tros det inte bero på att folk slutat kissa ute.

– Jag tror inte att det betyder att dessa brott blir färre, utan det handlar om att rapporteringen minskar, säger Johan Levin, polismästare i Polisregion Öst, till Nyhetsbyrån Siren.

Till och med 2014 finns det statistik på länsnivå men efter att man slog ihop landets 21 polismyndigheter till en enda så finns det bara statistik för de nuvarande sju polisdistrikten. År 2014 hade polisen i Kalmar län skrivit ut 95 böter för offentlig urinering. En stor minskning från 2010 års siffra på 182.