Den mördade kvinnan och mannen som misstänks för mordet hade fem gemensamma barn i åldrarna 22 till 13. När barn under 18 år förlorar sina föräldrar eller av annan anledning inte kan bo hemma längre så är det socialtjänsten som tar hand om dem. Tove Ferngren är enhetschef för socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, och hon säger att de alltid samarbetar med BUP – barn- och ungdomspsykiatrin – när det händer allvarliga och tragiska saker som involverar barn. Tillsammans hjälps de åt att skapa trygghet för barnen och ge det stöd de behöver. Om det inte finns någon vårdnadshavare så placeras barn under 18 i ett familjehem.

– Vi har kontrakterade familjehem och kan alltid hitta akut boende. Man kan ha flera akuta familjehem, även utanför kommunen, även om man försöker att ha dem nära, säger Tove Ferngren.

Även familjehemmen får krishjälp vid en akut händelse så att de får stöd att hantera barnens reaktioner.

Artikelbild

| Mördad kvinna. Kvinnan som i torsdags mördades hade fem barn, varav tre är under 18.

– I den situationen som barnen befinner sig i så är det primära en trygg och lugn miljö. Det är det absolut första, att få möjlighet att stanna upp.