I Facebookgruppen Lofta Framtid har i dagarna en uppmaning riktats till medlemmarna att anmäla till kommunen, eller till polisen, om man stöter på döda tamdjur i naturen. Anledningen är fynd som gjorts kring trakterna kring Överum, Gamleby och Lofta.

Kommunen har fått in två anmälningar. I ett fall ett dött får och i det andra fallet två döda lamm. I ett av fallen har man gått vidare och gjort en åtalsanmälan. Att lägga ut ett dött tamdjur är ett brott mot förordningen om biprodukter i livsmedelsproduktion.

– Det andra fallet har vi inte tagit ställning till än, säger Christer Hermansson, inspektör på Västerviks kommun.

Får ska vara märkta i öronen. Inte i något fall har man kunnat konstatera några sådana märkningar - men det kan finnas förklaringar till det.

– Lamm och getter ska märkas senast vid sex månaders ålder. De hittade lammungarna kan vara yngre än så, säger Christer Hermansson.

Det upphittade fåret saknade öron. Det kan antingen bero på att någon skurit bort märkningen, eller att asätare varit framme.

Varför är det olagligt att lägga ut döda tamdjur i naturen?

– Smittrisken. Djuren har ju dött av något, säger Christer Hermansson.

Skulle de bära på en sjukdom är spridningsrisken stor om fåglar ger sig på kropparna.

–Asätare rör sig över stora områden, säger Christer Hermansson.