Förskolorna i kommunen är i behov av fantasieggande material i sin pedagogiska verksamhet. Nu samlas olika sorters överblivet material in från företag i ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Insamling och sortering av materialet sker genom en praktik för unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten är förlagd till Stenhamravillan där två handledare kommer finnas på plats för att stötta och vägleda deltagarna i det dagliga arbetet. Praktiken för de unga vuxna ger dem möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna på hur en arbetsplats kan fungera. Det är tänkt som ett första steg mot att börja studera eller arbeta.

– Här kommer man även att laga mat och äta lunch ihop, säger Runar Gustafsson, tillförordnad enhetschef på socialförvaltningens vuxenenhet.

Från barn- och utbildningsförvaltningen är det två förskollärare med specialkompetens inom skapande som är kopplade till verksamheten. De kommer vara en länk mellan Stenhamravillan och kommunens förskolor. De menar att material som annars bara slängs på företagen kan göra stor nytta i förskolornas pedagogiska verksamhet.

Artikelbild

| Fantasi. Olika sorters material stimulerar barns fantasi.

– Träbitar, tyger, papp, remsor, stoppning, ja allt möjligt, ger barnen stimulans när de leker och skapar, säger Heléne Nilsson, förskollärare och ateljerista.

De berättar att färdigt, av vuxna genomtänkt, material är på väg att ersättas med annat som ger barnen större möjligheter att använda sin egen fantasi vid konstruktion och problemlösning.

– Pedagogerna kan komma till oss och berätta vad de planerar för skapande projekt och vi försöker se till att material finns till hands. Vi kommer även ge tips och idéer, säger Charlotte Sohlman Delaryd, förskollärare och blivande ateljerista.

– Här kommer vi ha en hel material- och idébank, säger Heléne Nilsson.

Artikelbild

| Remsor. Kristina Rylander Johansson är en av två som ska arbeta med de unga vuxna på Stenhamravillan.

Det som barnen skapar av materialet kommer fotograferas av förskolepersonalen och sedan lämnas vidare till respektive företag som skänkt material.

– Det blir ett slags tack för hjälpen. Företagen vi besökt hittills har varit mycket positiva och vi har redan fått in en hel del material, säger Anders Elmosson, som har varit i kontakt med bland andra Elfa, Västerviks tryckeri, Barracuda och Blomsterlandet.

Artikelbild

| Textil. Charlotte Sohlman Delaryd säger att knappar, vadd och textilier är bra material för skapande.

För att materialet ska vara säkert för barnen ger företagen en förteckning på innehåll och i samråd med förskollärarna bestäms vad som är lämpligt.