– Vi väntar in det nationella beslutet. Just nu utreder Socialstyrelsen om vaccinet ska ingå i barnvaccinationsprogrammet, säger Ann-Charlotte Jonsson som är verksamhetschef för barnhälsovården i Kalmar län.

I Stockholm, Örebro och Jönköping har landstingen själva valt att vaccinera.

– Om det blir ett nationellt beslut blir det också en nationell upphandling av vaccin, säger Ann-Charlotte Jonsson.

Rotaviruset orsakar magsjuka hos små barn, i vissa fall kan barnen behöva sjukhusvård.