Det framgår i den serie beslut som kommunstyrelsen fattade i måndags om biogasverksamheten. Verksamheten i Västerviks Biogas AB struktureras om i en serie steg:

* De nuvarande ägarna, Västerviks kommun och Tekniska Verken AB i Linköping, skjuter till pengar till bolaget. Sammanlagt 6,7 miljoner kronor.

* Västerviks kommun köper därefter Tekniska Verkens 40-procentiga andel i bolaget för en krona. Avtal där Västervik får sälja biogas till Tekniska Verkens dotterbolag till ett fastställt pris, och köpa slurry – en ingrediens i biogastillverkning – ska ge bolaget en fast ekonomisk grund att stå på.

* På sikt ska biogastillverkningen gå över till Västervik Miljö och energi. I det beslutet valde politikerna att lägga till några direktiv. Ett av dem är att kommunen inte ska driva någon pumpstation. Ett annat är att ekonomin för biogastillverkningen ska redovisas tydligt.

Oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson konstaterar att gas bildas i reningsverket på Lucerna oavsett:

– Vi kan välja om det ska vara ett problem eller en möjlighet. Tidigare facklades gasen bort.