LÄS TIDIGARE: Lekparkens öde delar grannskapet.

LÄS TIDIGARE: Sju medborgarförslag om lekparken.

Det var i våras som frågan blev aktuell. Äldre barn i Stenhagen i centrala Västervik hade på eget initiativ börjat bygga hinder för cyklar. Sand från lekparken grävdes upp för att göra gupp, men det innebar att betongfundament till de fasta lekredskapen kom i dagen. Lekparken blev inte säker för de minsta.

Flera föräldrar i området skrev medborgarförslag där man efterlyste en cykeldel i anslutning till parken.

Kommunstyrelsen ställer sig avvisande. Parken i Stenhagen är en närlekpark som riktar sig till barn upp till sex år.

– Tjänstemännen tycker inte att det är en bra kombination med en lekpark och en cykelbana, säger oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson.

I underlaget skriver tjänstemännen dels att det finns en hinderbana för cyklar i Karstorpsområdet. Dels att lekutbudet i närheten av Stenhagen kommer att öka när generationsparken i Stadsparken står klar. Där ska det finnas utmaningar för både små och stora barn.

Politikerna i kommunstyrelsen valde att lägga till i svaret till föräldrarna att det finns ett uppdrag till tjänstemännen att hitta en plats för att bygga en skejt- och bmxpark centralt i Västervik.