Det var inte länge sedan kommunstyrelsen hade uppe ett medborgarförslag där en kommuninvånare ritat förslag till en sträckning av en bro för att förbättra trafiksituationen i centrum.

Den här gången var sträckningen annorlunda. Det skulle bli en bro från norra delen av Hamngatan till Stora Strömmen. Syftet skulle vara att leda bort biltrafik från den smala Hamngatan.

Tjänstemännen på samhällsbyggnadsenheten gick inte in och kommenterade förslaget i detalj. Istället blir kommunstyrelsens svar detsamma, som när man tidigare avhandlat förslag till en bro över Gamlebyviken för att avlasta Slottsholmen: Man får titta på trafiksituationen när det görs en fördjupad översiktsplan för Västerviks centrum.

Arbetet med en sådan plan ska starta nästa år är det tänkt.