Utbyggnaden blir i två våningar på innergården. Förändringen innebär att två uthus på gården måste rivas. Miljö- och byggnadschefen Ola Karlsson ser det ändå som en förbättring.

– I ett av husen har man ett kylutrymme. Livsmedelshanteringen blir bättre med utbyggnaden.

Stadsarkitekten Ulla-Brita Stävmark hade synpunkter på projektet. Huset härstammar från 1700-talet men har förändrats under årens lopp. Hon ville ändå att man går varsamt fram när man ändrar i fasaden. Några av hennes synpunkter har beaktats. En kritisk fråga - en stor skylt – skjuter man på och gör ett ärende av längre fram.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände bygglovet.