– Neonatalvården har förändrats med åren, och lokalerna har inte hängt med. Vi har även fått kritik från arbetsmiljöverket vid inspektioner, säger landstingsrådet Lena Segerberg.

De för tidigt födda barnen är en känslig grupp – känsliga för infektioner, för skarpa ljud och starkt ljus. Det ställer höga krav på lokalerna.

Med tiden har resten av familjen involverats allt mer.

– Det är viktigt för anknytningens skull. Ett tryggt barn kan klara mer, säger Leif Svensson (V).

Miljöpartisten Anna Bodjo minns hur det var när hon födde ett barn som lades in på neonatalavdelningen.

– Nattetid fanns det inte plats för mamman. Jag åkte hem och sov. Jag hade kunnat sova på annan plats på sjukhuset, men inte tillsammans med mitt barn.

En svårighet har varit lokalerna. Hus 07 som inrymmer BB och gynavdelningen börjar bli till åren, men att riva och bygga nytt har inte varit något alternativ. Landstinget har fullt upp med den stora upprustningen av psykiatrins lokaler. Förändringarna får göras inom befintliga väggar.

En annan utmaning har varit att även neonatalvården i Kalmar är i behov av motsvarande modernisering. Man kan inte åtgärda båda orterna samtidigt – det skulle sänka länets kapacitet på vårdplatser för mycket. Det råder en brist på neonatalplatser i hela landet.

Därför tar man det i etapper: Västervik blir först ut. Arbetet hoppas man ska kunna sätta igång hösten 2018, och våren 2020 ska de nya lokalerna vara färdiga att ta i bruk.

När lokalerna är färdiga kommer antalet intensivvårdsrum vara oförändrat: Tre stycken. Däremot fördubblar man antalet samvårdsrum från två till fyra. Det är rymligare rum där barnen kan ligga efter att de lämnat den mest akuta fasen. Där finns bättre plats för den övriga familjen att finnas med. Det ska även finnas ett isoleringsrum vid infektioner.

Totalt kommer projektet att kosta 40 miljoner kronor i Västervik. Den största delen är lokaler, men det ingår även ny utrustning för 3,7 miljoner kronor och ett mindre belopp för konstnärlig utsmyckning - 360 000 kronor. Däremot kommer inte driftskostnaderna att öka.

I Kalmar kommer utökningen att bli ännu större och kosta drygt 100 miljoner kronor.

De senaste åren har antalet vårdtillfällen på Västerviks sjukhus pendlat runt 130 per år. Sjukhuset klarar att ta hand om barn födda tidigast i vecka 30. I fall med ännu tidigare födda barn anlitar man regionsjukvården.