Nu har pengar börjat rulla ut från Jordbruksverket till Sveriges lantbrukare. Stöd till mjölkbönderna är en stor del i de 68 miljoner kronor som tickade ut i dagarna, och utbetalningarna ska fortsätta.

Av de 68 miljoner kronor som betalades ut på fredagen var 21 miljoner nationellt stöd till mjölkproduktion, 2 miljoner stöd till skolmjölk och 1 miljon till mjölktransporter.

29 miljoner kronor går till att utveckla landsbygden - varav är 17 miljoner företagsstöd och resten är projektstöd.

I övrigt går pengar också till bland annat gårdsstöd, förgröningsstöd samt ersättning för betesmarker och slåtterängar.

Pengarna rör ansökningar som gjordes inom landsbygdsprogrammet 2015 och 2016 och utbetalningarna inom programmet ska fortsätta rullande varje fredag.