Från rekordlåga två kronor och 30 öre i juni 2016 har priset på konventionell mjölk nu stigit med en hel krona totalt.

De två senaste höjningarna gjordes den 1 december och den 1 januari, med knappt 20 öre vardera.

Michael Andersson säger att det dessutom ser stadigt ut i tre månader framöver, enligt det meddelande som han och andra mjölkleverantörer har fått från Arla.

Artikelbild

| Kossorna. Här betar några av Michael Anderssons kossor.

Det kan till och med bli ytterligare någon prishöjning under första kvartalet i år.

– Men den kanske inte blir så stor.

Bakgrunden till de upprepade höjningarna av mjölkpriset är att produktionen av mjölk har sjunkit rejält, globalt sett.

– I kombination med ökad efterfrågan har det lett till högre priser efter drygt två års kris, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk, i ett pressmeddelande.

När Michael Andersson tittar i sin telefon på en kurva över mjölkpriset, ser han hur mycket det verkligen har varierat.

– Kurvan är en riktig hängmatta, konstaterar han.

Men ”gropen” i hängmattan har just inte varit något för mjölkbönderna att vila sig i. Många av dem har avvecklat sin produktion. Andra kämpar vidare, märkta av den långa svackan.

– Många ligger hårt efter med likviditeten, säger Michael Andersson.

Han hoppas och tror att 2017 kan bli ett år av återhämtning för landets mjölkproducenter. Den nivå som mjölkpriset nu ligger på, ser han som uthållig, något som fungerar över tid. Den är inte tillräckligt hög för att locka till expansion, men inte heller så dålig att den leder till neddragningar.

För tillfället är det i stället bristen på foder som är det stora bekymret för bönderna i vår kommun.

– De flesta har fått minska djurbesättningarna för att klara vintern, säger Michael Andersson.

Torkan i somras ställde till det för många. Själv fick han nästan ingen andraskörd alls på vallarna och tredjeskörden, som han hoppades mycket på, blev även den mager.

Räddningen för många har varit att året innan var så bra, med stora skördar. Många har haft överskott kvar att ta av.

Ungefär en tredjedel av mjölkkorna byts ut varje år, så köttpriserna är viktiga även för en mjölkbonde. Michael Andersson säger att bra slaktpriser delvis har kompenserat att mjölkpriset har varit så lågt. Han tycker att det är bra när inte allt är dåligt samtidigt...

Priset på ekologisk mjölk har inte ökat lika mycket som den konventionella, men den sänktes inte heller på samma sätt.

Förklaringen till det är, enligt Michael Andersson, att ekologisk mjölk i högre utsträckning säljs på hemmaplan, i Sverige. Därför påverkas den inte lika mycket av svängningarna i världsmarknadspriset.