I många år har politikerna talat varmt om behovet av större arbetsmarknadsregioner, för att klara den lokala kompetensförsörjningen och få fler att bosätta sig i länet. Allt fler människor pendlar till jobb och studier på annan ort.

Samtidigt finns det fortfarande en länsgräns som kostar extra att korsa, för den som vill åka kollektivt. Det tycker Centerpartiet är fel.

I en motion till landstingsfullmäktige skriver Christer Jonsson (C) från Emmaboda och Eva-Kristina Berg (C) från Torsås att gränstillägget hindrar en större arbetsmarknad.

De vill att landstingsstyrelsen får i uppdrag "att uppta förhandlingar med angränsande län, för att snarast likställa resa över länsgräns med resa inom länet" och avskaffa gränstillägget.

I dag kostar en enkelbiljett vuxen Gamleby–Linköping 182 kronor, 146 med reskassa. Om man däremot väljer att pendla ungefär lika långt, fast inom länet, Gamleby–Oskarshamn, blir priset bara 93 kronor, eller 75 med reskassa.

– Det är dubbelt så dyrt för den som pendlar över länsgränsen, och det har ökat på senare år. Det är absurt, orimligt, säger Leif Larsson (C) från Regionförbundet.

Christer Jonsson håller med.

– Det är ett jättestort problem. Vi har ett allt större antal medborgare som åker över länsgränserna. Då måste det finnas tåg och bussar och biljettpriser som är rimliga.

Conny Tyrberg (C), kommunpolitiker, säger att det handlar om kompetensförsörjning. Om arbetsplatserna i norra kommundelen ska kunna rekrytera personal, är det viktigt att pendlingen fungerar – både för den som är aktuell för jobbet och en eventuell partner till den personen.

Annars är risken att båda två väljer att bosätta sig i exempelvis Linköping och söka jobb där, eller på en ort som det är enklare och billigare att ta sig till.

Många pendlare väljer också bilen i stället för tåget, i ett sådant läge.

– Och det är ju inte bra för vare sig miljön eller underlaget för järnvägen, konstaterar Leif Larsson.

Nu har Centerpartiet lyft frågan, både i vårt län och i Kronobergs län, och hoppas att det ska ge resultat.

– Den här frågan har inte varit okänd, och vi har agerat tidigare, men det har inte hänt något. Men om vi får med våra kamrater "på tåget", kanske vi kan få till en förändring. Det är svårt att förklara för medborgarna varför det är dyrare att åka över en länsgräns, säger Christer Jonsson.