Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Vi har inte tystnat

och kommer inte heller att göra det! I dagens VT (7/3) vill ledarskribenten att debatten kring vart Moderaterna går och vad de vill i förhållande till SD ska tonas ned och att fakta ska diskuteras.Jag håller helt och hållet med om det sista. Därför är det mycket allvarligt att Jocob Styrenius påstår "att L redan idag har ett formellt samarbete med SD i form av valteknisk samverkan. Detta är inte sant!

Fakta är att när platserna skulle fördelas efter valet 2014 ingick Liberalerna en valteknisk samverkan med Westervikspartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Socialistiska Välfärdspartiet. En rent teknisk samverkan för att kunna få insyn och delta i den lokala politiken. Inga politiska överenskommelser och inget SD med.

Tystnat har vi inte heller! För den som läst mitt förra blogginlägg måste det vara glasklart att vi ville ha och väntar på ett tydligt svar från moderaterna i vår kommun om man som parti och som grupp delar den ståndpunkt Harald Hjalmarsson uttryckte - att han kunde tänka sig ingå i en koalition med SD efter nästa val.

Svaret är extra viktigt för väljarna, nu ett och ett halvt år före valet, och det är viktigt för oss som har en värdegrund som vi delar med övriga allianspartier och andra socialliberala krafter. Ganska snabbt kom svar från Jon Sjölander, moderat gruppledare, att delad värdegrund för hans del går före makt. Det var ett välkommet besked men vilken ställning den moderata gruppen som helhet tar är ännu otydligt.

Kalla fakta är att det knappt går ett kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsemöte utan att SD i interpellationer, frågor och yrkanden visar sitt rätta ansikte och sin "värdegrund". Senast på förra kommunstyrelsemötet där man i förslaget till biblioteksplan för Västerviks kommun la flera yrkanden för att begränsa och försvåra utbud och tillgänglighet för våra invandrare.

I en tid med "alternativa fakta" och möjligheten att isolera sig i sin egen del av informationsflödet där egna åsikter enbart förstärks är demokratin, den politiska diskussionen och mötet viktigare än någonsin. OCH att mötet och diskussionen grundar sig på fakta.

Liberaler på Fiskartorget och Lars Leijonborg hos Hultgrens idag!

Idag är det Vår marknad med liberaler på Fiskartorget hela dagn och Lars Leijonborg träffar du i Hukltgrens bokhandel kl 1300-1400! Hoppas du tar chansen att träffa, ge tips till, fråga och diskutera med lokala liberaler och kandidater till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag. Som grädde på moset kan du få en pratstund med Lars Leijonborg och få hans nya bok signerad om du köper den hos Hultgrens.

Vi ses!

 

 

Slå på bromsen bromsen både nationellt och lokalt!

Det säger vårt oppositionsråd Pierre Edström (L), Kalmar i gårdagens Rapportsändning. Det handlar naturligtvis om hur en våg av centralisering av akut kirurgi drabbat våra mindre sjukhus, i vårt fall Västerviks sjukhus.

Under två veckor har SVT:s Dokument inifrån skjutit utredningen som ligger till grund för detta, sönder och samman och en stukad ansvarig minister, Annika Strandhäll (S), förstår inte hur en sådan undermålig utredning kunnat bli beslutsunderlag för regering och riksdag....

Vi liberaler har både i kommun och landsting underkänt de beslutsunderlagsom tagits fram, den odemokratiska gången i processen och inte deltagit i de beslut som drabbat vårt sjukhus.

Det är intressant att se hur snabbt våra Allianskollegor, som stått bakom de beslut som tagits angående Västerviks sjukhus, nu svänger och ser hur fel begåtts när man fattat beslut om borttagande av viktig kirurgi...

Omsvängningen kom sent, under galgen (C),(M) och (KD), men slut nu upp och slå på bromsen både lokalt och nationellt! Vi måste gemensamt trycka på och se till att det som kan göras om görs om och att det som görs i fortsätningen görs rätt.

Har någon, någonstans bland alla röster som nu hörs, hört de regionalt ansvariga Lena (S)egerberg och hennes rödgrönvänstriga majoritet uttala sig? Något borde de väl ha att säga till invånarna i norra länsdelen och de som arbetar på Västerviks sjukhus?

Att leka med liv och siffror - sjukhusstriden fortsätter!

Jag har sett del två av en skräckfilm. Dokument inifrån-" Den stora sjukhusstriden". Skräcken jag känner är verklig. Västerviks sjukhus möjlighet att framnöver utföra akutsjukvård är hotad.

Hotad av ett nyss fattat beslut i riksdagen på förslag från - och framdrivet av regeringen om att flytta allt mer kirurgi från de mindre akutsjukhusen bl a Västervik. Den utredning om effekterna av avancerad kirurgi, "Träning ger färdighet", som talat om upp till 500 dödsfall om inte centralisering sker sågas med fotknölarna av forskare och sakkunniga.

I underlaget till utredningen är en stor del av materialet inte ens den kirurgi som skulle undersökas utan bl a förlossningsvård, palliativ vård (vård i livets slutskede), ändå döende redovisas som om kirurgin förorsakat dödsfallet osv. En stor del av dödsfallen är medräknade flera gånger!

Sakkuniga och forskare som nu fått granska utredningen ifrågasätter om någon slutsats kan dras över huvud taget och medicinska tidskrifter har refuserat utredningen för publikation pga att den saknar vetenskaplig statistisk metodik och trovärdighet.

På det underlaget har regeringen med Annika Strandhäll som ansvarig minister fått en enig riksdag(!) att fatta det beslut om centralisering av kirurgin och i förlängningen nedmontering av en internationellt sett fungerande f vårdkedja som kommer patienter i hela landet till del!

Hur kan det komma sig att ingen kritisk granskning upptäckt någonting under hela processen från utredning till beslut? Det är bara att tacka de Västervikskirurger som fortsatt leverera fakta som moteld till ett politiskt beställningsjobb("utredningen") och försöka få till en ändring och/eller ett upphävande av lagen

Lokalt har vi liberaler i över två år agerat för att förändra och påverka dessa negativa förändrngar. Vi fortsätter att driva på och ta frågan upp på riksnivå. KOm med i arbetet för att rädda Västerviks sjukhus som ett fungerande akutsjukhus!

Se Dokument inifrån - Den stora sjukhusstriden del I & II och välkommen på offentligt möte nu på måndag kl 1830 på Mejeriet i Västervik!

 

 

Den stora sjukhusstriden fortsätter!

Läkare sa upp sig från Västerviks sjukhus sedan det blev bestämt om nivåstrukturering inom landstinget. Det vill säga att vissa canceroperationer iinte kommer att genomföras här. Konsekvenserna kommer att bli stora trodde läkare, personal och läkarkandidater.

Därför reagerade vi i Liberalerna tidigt mycket starkt och ställde frågor i kommunstyrelse, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Vi ställde bl a krav på konsekvensbeskrivningar. Det går fort att montera ned ett sjukhus så frågan är varför inte övriga partier då ifrågasatte förslaget som är omstritt både i professionen och vetenskapen.

I gårdagens "Dokument inifrån" får vi följa kirurgerna på Västerviks sjukhus i deras kamp för att vi ska kunna ha en fungerande akutsjukvård här även iframtiden. Vi får också följa den utredning som satt igång utarmningen av sjukvården i landsorten och frågan är hur säkra underlag rikspolitikerna har egentligen? Tveksamt minst sagt. Fortsättning följer i nästa veckas "Dokument inifrån".

Och liberalernas kamp för fungerande akutsjukvård i Västervik fortsätter naturligtvis!

 

För många (S)tolar blev det...

Att det kan vara mycket problematiskt för demokratin när politiker sitter på för många stolar vet vi. Frågan är om inte de lokala socialdemokraterna med sin toppkandidat och blivande (?) kommunalråd Dan Nilsson tar priset.

I dagens ledare i VT presenteras fakta om Nilssons många olika uppdrag och funderingar om hur det kan ha påverkat beslut kommunen just tagit och hur det kan komma att påverka beslut i framtiden.

Hur tänkte socialdemokraterna? Hur tänkte Dan Nilsson? Gick allt för snabbt? Maktkoncentration av gammal vana? Fanns inte fler kandidater till de olika posterna?

Av demokratiska men också arbetsmiljömässiga skäl finns alltså starka argument för att i höstens val befria (S) från allt för mycket makt och inflytande. Då får partiet tid att tänka över hur de ska fylla de stolar de eventuellt får sitta på.

För den lokala demokratins och för deras förtroendevaldas hälsa och arbetsmiljös skull!

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Bloggar

Politikerbloggar