Sverker Thorén

Sverker Thoréns blogg

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Vi har inte tystnat

och kommer inte heller att göra det! I dagens VT (7/3) vill ledarskribenten att debatten kring vart Moderaterna går och vad de vill i förhållande till SD ska tonas ned och att fakta ska diskuteras.Jag håller helt och hållet med om det sista. Därför är det mycket allvarligt att Jocob Styrenius påstår "att L redan idag har ett formellt samarbete med SD i form av valteknisk samverkan. Detta är inte sant!

Fakta är att när platserna skulle fördelas efter valet 2014 ingick Liberalerna en valteknisk samverkan med Westervikspartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Socialistiska Välfärdspartiet. En rent teknisk samverkan för att kunna få insyn och delta i den lokala politiken. Inga politiska överenskommelser och inget SD med.

Tystnat har vi inte heller! För den som läst mitt förra blogginlägg måste det vara glasklart att vi ville ha och väntar på ett tydligt svar från moderaterna i vår kommun om man som parti och som grupp delar den ståndpunkt Harald Hjalmarsson uttryckte - att han kunde tänka sig ingå i en koalition med SD efter nästa val.

Svaret är extra viktigt för väljarna, nu ett och ett halvt år före valet, och det är viktigt för oss som har en värdegrund som vi delar med övriga allianspartier och andra socialliberala krafter. Ganska snabbt kom svar från Jon Sjölander, moderat gruppledare, att delad värdegrund för hans del går före makt. Det var ett välkommet besked men vilken ställning den moderata gruppen som helhet tar är ännu otydligt.

Kalla fakta är att det knappt går ett kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsemöte utan att SD i interpellationer, frågor och yrkanden visar sitt rätta ansikte och sin "värdegrund". Senast på förra kommunstyrelsemötet där man i förslaget till biblioteksplan för Västerviks kommun la flera yrkanden för att begränsa och försvåra utbud och tillgänglighet för våra invandrare.

I en tid med "alternativa fakta" och möjligheten att isolera sig i sin egen del av informationsflödet där egna åsikter enbart förstärks är demokratin, den politiska diskussionen och mötet viktigare än någonsin. OCH att mötet och diskussionen grundar sig på fakta.

Funktionshindrade ska kunna leva - inte bara överleva!

Barn som förlorat sin personliga assistent tvingas nu bo på sjukhus istället för hemma hos sina föräldrar. Funktionsnedsatta kan komma att berövas sitt yrkesliv.

Den rödgröna regeringen har sedan den tillträdde både målmedvetet och framgångsrikt dragit ned på den personliga assistansen. Konsekvenserna har varit förödande.Sondmatning ingår inte längre i personlig assistans och andningshjälp bedöms inte som grundläggande behov!

Nu försöker regeringen med en lagändring motverka det senaste dråpslaget mot den personliga assistansen inom LSS men det räcker inte! Menade man allvar skulle alla de avslagsbeslut som givits omprövas och den pågående LSS-utredningen få nya direktiv.

Mitt parti har alltid kämpat för att funktionshindrade ska kunna leva - inte bara överleva! Det var Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) som genom Bengt Westerberg drev fram och genomförde den frihetsreform som LSS-lagstiftningen blivit! Vi fortsätter den kampen. Frihet måste försvaras!

 

Hur möter vi hoten mot Sverige?

Det har hänt mycket sedan Allan Widman(L), försvarsutskottets ordförande var här i februari 2016 - fortsatt oro om Rysslands planer, Trumporo, Kim Jong Uns missiler och hot och ett skakigt EU. Nationellt fortsätter avslöjandena efter Transportstyrelseskandalen och leder rätt in i statsministerns närmsta krets.

Därför är jag mycket glad att vi idag kan hälsa Allan Widman välkommen tillbaka till Västervik. Ikväll talar han och svarar på frågor på ett offentligt möte på temat: Sverige - hur säkra är vi? Han har en unik central position där han kommer i kontakt med många av de hot jag nämnt.

Fakta och kunskaper är viktiga vapen mot rädsla, oro och hot. Därför hoppas jag att det blir många som lyssnar och ställer frågor ikväll på Stadshotellet. Dessutom är jag övertygad om att det behövs fler liberaler i en tid och i en värld där extremister och polpulister breder ut sig.

Frihet måste försvaras! 

 

Om inte du och jag bryr oss.....

Har du känning av Trumpångest?Brexitoro? Eller har du blivit rejält skrämd av att uttalade nazister marscherar på landets gator? Du kanske känner en stor trötthet på de enkla svarens politiker och partier.Tänk efter en stund - om inte du och jag bryr oss om politiken - vem är det då som bestämmer?

Frihet måste försvaras! Det går att göra något! Har du idéer för lokalpolitiken eller känner att nu, just nu är det nog läge att antingen engagera sig politiskt som stödjande medlem eller bli aktiv i förening eller ställa upp och kandidera är det ett gyllene tillfälle. Alla partier är inne i nomineringstider inför valet och många har öppna nomineringar bl a vi liberaler.

Öppna nomineringar bytyder att vi ber dig tipsa oss om någon bra där du bor - kanske dig själv - som har liberala värderingar och som du tycker borde bli politiker. Vår öppna nominering pågår t o m 1 oktober. Vem tror du skulle göra ett bra jobb för Liberalerna här i Västervik? Tipsa oss på www.frittval.nu

 

Ingen tågresa....idag!

Pga att Sverigedemokraterna väckt misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven blir det idag nu på morgonen votering (omröstning) om detta. Kvittningsförbud är utfärdat vilket innebär att riksdagsledamöterna måste delta i omröstningen och inte kan kvitta ut sig för att resa eller delta i andra arrangemang.

Det innebär att Jan Björklunds resa på Stångådalsbanan och Nina Lundströms och min resa på Tjustbanan ställs in men vi jobbar för att de ska kunna genomföras så snart det går under hösten.

Liberalernas regionala samsyn om att kampanja och jobba hårt på alla sätt för att ge både Tjustbanan och Stångådalsbanan nya möjligheter fortsätter!

De passar som hand i handske med vår politik att säga nej till byggnation av höghastighetsbanorna på grund av de skenande kostnaderna och för att finansieringen inte är fastställd.Andra tunga argument mot dem är de stora ingreppen i natur- och miljö och att beräkningarna av miljö- och klimatnyttan på inget sätt är entydigt positiva.

Vi vill istället upprusta och bygga ut den befintliga järnvägen och utveckla järnvägens kapacitet.

 

 

Inga tåg när (S) styr!

Efter haveriet med tågtrafiken på Tjustbanan under året och bristen på kompeten(S) att åtgärda det kommer nya dystra besked. Det ser mörkt ut för vår spårbundna, miljövänliga kollektivtrafik.

Inga nya satstningar i Trafikverkets infrastrukturplan till 2029. Beslut om planen fattas i vår. Står sig detta utan några förändrigar är det bara att konstatera att vi har ett (S)-lett län och en (S) ledd regering och att de som företräder (S) i kommunerna, landstinget, regionen och riksdagen varken har engagerat sig tillräcklingt eller har tyngd, kraft eller förmågan att sätta Kalmar län på spåret.

373 dagar kvar till valet!

Bloggar

Politikerbloggar