Logga in
Logga ut

Sverker Thorén

Sverker Thoréns blogg

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Tillsammans

När jag idag går till kommunstyrelsens sammanträde finns naturligtvis fredagens fruktansvärda händelse i Stockholm med i tankarna. Vi vet ännu inte fullt ut motivet bakom det som hände men faran är på riktigt även för oss. Det vet vi i alla fall nu.

Vi måste visa en mycket stor beslutsamhet i att förebygga och förhindra attacker av det här slaget. Samtidigt måste vi klara av att bevara vårt öppna, liberala samhälle. Den balansgången är den stora utmaningen. Frihet måste försvaras!

Förändringarna måste göras utan att vi gör avkall på våra grundläggande fri- och rättigheter. De måste ske utan att vi rusar iväg mot dåligt genomtänkta och förhastade motåtgärder. De måste ske genom att det svenska samhället bygger vidare på sammanhållning, tillit och demokratins kärnvärderingar.

Det viktiga bygget sker i samtal då vi möts och genom hur vi bemöter varandra vi gamla och nya svenskar. Det sker i debatt i media och i de olika demokratiska forum vi har - inte minst de lokala. Välkommen med i det bygget! I kväll går jag efter dagens kommunstyrelse till Liberalernas offentliga månadsmöte i kommunhuset. 

Frihet måste försvaras och demokrati förnyas och fördjupas - tillsamman!

 

Bra Socialisterna! Men var är alla andra?

I förra årets budgetdebatt i kommunfullmäktige ställde sig alla oppositionspartier bakom liberalernas krav på en större satsning och omorganisation av stödet till barn med särskilda behov. Ända sedan den plan- och huvudlösa nedläggningen av de särskilda undervisningsgrupperna/resursskolorna har vi fortsatt att driva kravet och sagt att det kan innebära en återgång till resursskolor men även andra former av stöd i elevernas närmiljö.

När vi liberaler i början på februari uppmärksammade det mobila teamets skrivelse om hur dessa barn inte kan få det stöd de har rätt till och hur kostnaderna för assistenter och extrapersonal i grundskolan exploderat reagerade knappt majoritetens talespersoner Gunnar Jansson(S) och Anette Torstensson( C ).

Bra att Socialisterna i Västervik nu stöder det vi sa i kommunfullmäktige förra budgetdebatten genom att föreslå en pausskola där elever som inte fungerar eller till och med far illa kan få hjälp och stöd för att kunna gå vidare. Men övriga i oppositionen? Var är ni? Varför så tyst? Vi behöver sätta ordentligt tryck på majoriteten och visa kommunens invånare vilka som vill göra om och göra rätt - för barnens och vår kommuns framtid!

Butik(S)död vid Spötorget i väntan på vad då?

Neddragningarna på kulturområdet för några år sedan var vi Liberaler starka motståndare till och vi har i våra budgetförslag år efter år lagt in förstärkningar för att stimulera kultur och bibliotek.

Majoriteten, som var med om att dra in på kulturresurserna, har nu signalerat förändring - nu ska det satsas! I kommunstyrelsen har vi sett och tagit beslut om en biblioteksplan som ser bra ut men är underfinansierad.Vi har också fått en mantra upprepat för oss år efter år - kulturkvarteret!

I förra veckans budgetmöten för kommunstyrelsen ställde jag ännu en gång frågan om det blir något, vad det kommer att kosta och när vi får se förslaget. Svaret var något mindre svävande än vanligt - ett förslag kommer men oklart vad det kostar och när kommunen har råd.

Ett kulturkvarter motiverar inte utrensningar av företagare! Speciellt inte i ett tidigt skede då arkitekter är inblandade och andra lösningar är möjliga. Förra onsdagen kunde vi i VT läsa att klädaffärten Carl-Otto vid Spötorget har fått sitt hyresavtal uppsagt av Bostadsbolaget för att skapa plats för biblioteket. Eller blir det nya kontorslokaler för Bostadsbolaget? Klädbutiken har i alla fall känt sig tvingad att vidta juridiska åtgärder.

Inte speciellt snyggt hanterat av majoriteten om man uttrycker sig försiktigt.Långt ifrån företagsvänligt och utvecklande för cityhandeln heller. Det är kortsiktigt och skadligt för vårt framtida centrum. Kommunen och Bostadsbolaget borde förstå att inga planer i världen ger oss ett levande centrum om planerna inte tar hänsyn till företag och egna företagare som av egen kraft överlever och til och med växer där.

Den drabbade butiken går med vinst, levererar varor med hög kvalitet och är ett besöksmål i sig! Det finns en anledning till att man vill stanna där man är. Till den butik som nu får foten av (S), ( C ), (MP) och Bostadsbolaget kommer en stor del av kunderna resande från andra städer.

En stadskärna mår bra av variation! Handel och kultur kan samsas! Mångfald är bättre än enfald! Gör om och gör rätt!

(S)nabba cash till VIK - en kommunal uppgift?

Nej, jag tycker inte det.I alla fall inte på det sätt som (S) och majoriteten hanterar frågan. Jag har varit med ett tag i lokalpolitiken och en sak vet jag - när ett svårt, viktigt ärende dimper ned direkt på sammanträdet med beskedet att vi måste ta beslut NU - då gäller det att försöka skjuta på beslutet, få fram faktaoch förankra i sitt parti.

Därför sa jag nej, när vi plötsligt vid förrförra kommunstyrelsemötet fick ett ärende som gick ut på att direkt försäkra VIK om en miljon i akut stöd. Ärendet drogs ut men återkom förra KS - kommunen skulle nu köpa VIKS:s restaurang Hyllan för två miljoner. Jag var bara med på informationen, inte under själva beslutsomgången, men sa där tydligt att jag var emot.VT:sledare 17/2 visar tydligt, tycker jag, problemen med majoritetens förslag. Är det ens lagligt?

Elitishockey är vad jag vet inte en kommunal kärnuppgift. Vi har kommit överens om formerna för föreningsbidrag och regler för hur kommunen stöttar föreningar. Alla föreningar. Vi har också utarbetat former för hur elitidrottsspel kan stödjas och hur det kan förändras vid behov. Inget av detta kunda man nu diskutera. Pengarna skulle bara in.

(S)nabba puckar var viktiga för socialdemokraterna som har ordförandeposterna i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, VIK och VIK-sponsorerna Västerviks Bostads AB och Västerviks Resort...

Skattefinansierad hockey eller inte? Svaret kommer på nästa kommunfullmäktige. Nog borde det finnas fler ledamöter i många partier som tycker att detta skaver lite väl mycket, gått fort och fel och som säger ifrån? Eller håller de masken för att behålla platsen?

Så drabbar regerings politik assistansen se TV4s Kalla Fakta

Ikväll kl 21.00 sänder TV4 Kalla fakta ett reportage om konsekvenserna av regeringens nedskärningspolitik inom assistansen.

För oss liberaler är det en hjärtefråga som vi alltid kommer att slåss för! Du kan även se det direkt här.

Liberalernas politik i frågan om LSS och personlig assistans finner du här

Bak(s)lag för demokratin-fullmäktige inställt igen!

Ännu ett kommunfullmäktige ställs in av den rödgröna majoriteten! Igår meddelades att kommunfullmäktigesammanträdet 29/1 ställs in pga för få ärenden att behandla. Och det var inte vilket fulmäktigesammanträde som helst! Det var första gången vi, efter liberalernas motion om att gå över till dagsammanträden, skulle pröva att sammanträda dagtid. I vaket, klartänkt tillstånd utan en hel arbetsdag med i ryggsäcken.  De ärenden vi skulle behandlat skjuts till nästa sammanträde och kommer att behandlas sent någon kväll.

Nu försvinner alltså det enda vanliga kommunfullmäktigesammanträdet som skulle vara ett av de tre där vi under året skulle pröva dagsammanträden och sedan utvärdera detta. De övriga två är specialsammanträden som redan normalt ligger på dagtid: Ungdomsfullmäktige i mars och budgetmötet i juni. Så någon verklig vilja att pröva dagsammanträden för kommunens högsta beslutande organ verkar inte finnas hos (S),(C) och (Mp).

Det är svagt, mycket svagt av den nuvarande majoriteten att inte kunna få fram ärenden eller information eller förberedande debatter och diskussioner om kommande beslut så att ordinarie fullmäktigemöten kan hållas! Frågan är om det är lättja, inkompetens, inre stridigheter, avsaknad av politik eller en medveten strategi att undvika möjligheter till debatt och diskussion.

Framför allt är det ett bakslag för det arbete vi behöver driva för att förnya och fördjupa den lokala demokratin i Västerviks kommun!

 

  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar