Logga in
Logga ut

Hans Ellervik Westerwikspartiet

Hans Ellervik (WP)

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum  samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med all partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.

Vecka 15

Västervik Kulturkvarter eller .......................

Efter kulturchefens väl genomförda genomgång angående nytt bibliotek på senaste KS uppstår dock väldigt många frågor. Ämnet borde givetvis ha varit nytt kulturkvarter där centrumhandel, bibliotek, kaféverksamhet, Filmstaden, restaurang, Mejeriet, utställningslokaler, teaterslong skulle redovisats.

Vem bestämmeri kommunen? Varför samlar man inte rätt kompetens? Vilken roll spelar Bostadsbolaget? Har man analyserat framtidens centrumhandel innan man säger upp Carl-Otto?

Har man tillvaratagit alla utredningar som tidigare gjorts? Vem styr Bostadsbolagets styrelse? Har man haft Västerviks kommuns bästa som målbild?

Har Kommunstyrelsens förvaltning verkligen rätt kompetens att utreda frågan? Saknar man helt kommunikationsförmåga? Helheten är borttappad eller vill man inte ta i alla delar!

Tyvärr blir det många frågetecken och många nej blandade i denna viktiga fråga. I Kommunstyrelsen lyckades man efter långa diskussioner ge ett nytt uppdrag! Kommunstyrelsen vill nu se två alternativ för det nya biblioteket med andemeningen att man disponerar hela andra våningen eller första våningen eller en kombination. Kontentan av detta är att tiden rinner iväg och beslut kommer inte kunna tas under denna mandatperiod. Var det detta man ville med dålig styrning? Frågan har ju dryftats under många år. Hade vi haft en Kultur- och Fritidsnämnd där alla partier kunnat delta, hade ärendet kunnat beredas på ett avsevärt bättre sätt. Det blir inte bättre när en tjänsteman från förvaltingskontoret börjar tala om att nu har vi inte så mycket pengar att röra oss med. Men det fanns ju en budget från början eller var den inte heller rätt?

Kultur är viktigt för alla!

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

vecka 28

Västervik Vecka 28

 

På VT ledarsida Ta Försvaret på allvar signerad Daniel Persson11 juli. Daniel Persson beskriver att alla partier nu börjar förstå vikten av ett ökat försvar. Någon frågar kanske vad har Westerwikspartiet med det att göra? Svaret är enkelt: vårt försvar berör varje medborgare i detta land. Personligen är jag mycket insatt i försvarsfrågan eftersom jag varit officer under väldigt många år. Man har alltid en armé, sin egen eller någon annans! Flera regeringar i Sverige bör belastas för det förfall vi nu har inom Försvarsmakten. Det som finns är bra men antalet förband är alldeles för litet för att kunna få tillräcklig verkan. Jag har under nästan två år arbetat för FN i mellersta Östern Jag har besökt samtliga länder i regionen jag har varit stationerad på Cypern, Sinai samt två gånger i Libanon. Redan för över tjugo år sedan, då den ”eviga” världsfreden bröt ut, pensionerades många av oss officerare för att vi inte behövdes.  Många sade då att vi kommer att behövas igen. Den Amerikanska presidenten uttalande under veckan om att försvarskraften inom NATO är allarmerande låg. Nedmonteringen av civilförsvaret i Sverige är lika skrämmande, i synnerhet som man vet att vi inte klarar livsmedelsförsörjningen under en avspärrning. Hur länge klarar du dig utan att kunna besöka en livsmedelsaffär? Någon kontanthantering existerar inte om strömförsörjning försvinner! Sätt dig in i försvarsfrågan, engagera dig lokalt i civilförsvaret eller hemvärnet. Rösta lokalt på Westerwikspartiet och välj något parti på riksplanet som rejält satsar på vårt försvar – inte på någons annans!

 

 Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Vecka 27

Västervik Vecka 27

Idag vill jag gratulera oss Västerviksbor som har fått byggnaden Slottsholmen på plats och alla bryggor, solplattformar, gångstråk och fina planteringar klara. En enorm försköning av vår stad. Tack Björn Ulvaeus för din fina insats. Jag hoppas att ni få, men högljudda kritiker, ser att det blivit oerhört bra och att även ni kan njuta av det.

Statsminister Stefan Löfven på besök i Västervik. Bra att almmänheten fick chansen att ställa frågor. Hade det inte varit bra att vi i kommunstyrelsen fått chansen att tala några ord med honom om det som inte fungerar t ex kommunikationer, vägar och tågtrafiken. Det är ju val snart och valturnén gick givetvis före ett möte med oss valda lokala politiker.

Westerwikspartiet är ett lokalt parti som helt kan koncentrera sig på kommunens egna frågor utan att styras av ett riksomfattande moderparti. Vi behöver inte åka till Almedalen utan jobbar vidare med de lokala problemen i Västerviks kommun. Det blir allt vanligare att man röstar på olika partier i kommunal-, region-, riks- och EU-val.

Westerwikspartiet ger denna möjlighet i vår kommun. I de andra valen är ditt politiska ideal avgörande, men i kommunen handlar det oftast om de praktiska vardagsfrågorna. Ideologin bland partiets kandidater täcker hela det politiska spektrat. Vi är inte kommunens största parti men Westerwikspartiet har funnits i över 40 år och har en gedigen kunskap om kommunen.

En röst på oss gynnar dig och kommunens bästa

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Vecka 26

Västervik Vecka 26

 

Lite småvågor efter fullmäktige. Majoriteten helnöjd. Men nu kommer sanningen närmare. Ridskolans  bygge  försenat enligt VT, det var lovat redan innan den här mandatperioden att stallet skulle renoveras säger Jennie Norström, Gamleby Ridklubb. Tomas Kronståhl tycker att vi har ett jämställt föreningsliv. Men varför fungerar det inte? VT frågar bostadsbolaget vad förseningen beror på. Svaret var att vi har inte fått någon beställning. Vi kan inte göra något förrän vi fått en beställning. Conny Tyberg säger att han försökt driva på. Vem är kommunchef?  Varför ger man inte order. Westerwikspartiet kräver att man reder ut varför ett ärende hanteras på detta sätt. Bromsar Bostadsbolaget eller Tjust fastigheter? Vilken enhet skall lösa detta? Det saknas kultur- och fritidsnämnd med förvaltning som följer ärendet från början till slut.

Kronståhl sade i fullmäktige förra veckan, det behövs inte fler politiker. Men de som hanterar frågan klarar ju inte av det!

Med varma sommarhälsningar

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Vecka 25

Västervik Vecka 25

Glad midsommar önskas alla läsare. Kanske vill man inte läsa om politik denna helg.

Lite eftertanke på veckans stora händelse Budgetmötet i fullmäktige är nödvändigt. Många politiker har lagt ned mängder med tid för att skapa budget och eller förbättringsförlag. Just förbättringsförslag låter väl bra men hur bra är det?

Trots att hundratals förbättringsförslag eller säryrkanden hade lämnats in hände följande. Efter en lång presentation och politisk diskussion så började beslutsomgången. Centerpartiet ifrågasatte flera partiers trovärdighet och ett parti avfärdades som inte trovärdigt pga att det inte fanns ekonomisk realism i detta. I beslutsomgången tas varje förslag upp och man röstar om det. I flera timmar röstas alla inlämnade förslag ned. Inget förslag vann gehör hos Socialdemokrater, Centerpartister och Miljöpartister. Tänk er att inget enda av hundratals riktigt bra förslag kunde antas. Majoritetens förslag var alltid bättre eller åtminstone hade man flest röster. Jag tror att man måste göra om hela systemet med någon form av diskussionsmöte några veckor innan så man verkligen kan se att det finns andra lösningar som kanske är minst lika bra. Självklart vet vi att de som har flest röster vinner, men vinner Västerviks kommun på det eller jobbar man bara för att få igenom sina förslag?

Det finns ingen demokrati i Västerviks kommun, som idag styrs av en ideologiskt toppstyrd majoritet som inte lyssnar.

Kronståhl till och med sade när det blev lite debatt om att återta Kultur och Fritid som förvaltning och nämnd, ”ingen vill väl ha fler politiker”. Nej vi vill ha demokrati och färre kommunalråd och framför allt kultur som tas fram på ett demokratiskt sätt. Man säger sig ha stöd för sin budget inom egna ledet, men vad oppositionen tycker och invånarna tycker om de olika beslut som fattas, det bryr man sig inte om. Nu hoppas vi att valet rätar upp situationen.

Hoppas midsommarhelgen blev bra för dig.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

 

 

Vecka 24

Västervik Westerwikspartiet vill att antalet invånare i kommunen ska öka. Vi vill att antalet företag i kommunen skall öka och att de som finns skall kunna expandera. Vi vill utveckla kulturen, föreningslivet och besöksnäringen. Vi vill arbeta för att få kompetenstillväxt – med en bättre skola, högskoleutbildningar och möjlighet för människor att hitta kvalificerade arbeten i vår kommun. Vi måste våga satsa för att vända en negativ spiral mot en positiv. Vi vill att fler skall flytta hit och vi vill ha ett positivt klimat för näringslivet så att fler vågar driva företag. Fler människor som arbetar innebär mer skatteintäkter – pengar som behövs för att vi ska kunna ha en bra förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Med en bra skola, så kan vi locka flera barnfamiljer att flytta hit eller flytta hem. Föreningslivet är viktigt för en kommun och vår ambition är att utveckla samarbetet mellan föreningarna. Vi vill återskapa kultur och fritidsnämnden. När det gäller fritid så vill vi se ett större samarbete mellan skolan och föreningsliv. Alternativen till meningsfulla aktiviteter och samvaro under vuxen ledning behöver utökas. Mötesplatser för ungdomar får gärna utvecklas och utformas av ungdomarna själv med stöd och hjälp av vuxna. Vi måste bekämpa droger som är ett stort och växande problem, vi vill arbeta förebyggande genom att använda narkotikahund på högstadiet och gymnasiet. Vi vill ha ett nära samarbete mellan hem, skola, fritidsledare, socialen och polisen. Vi har över 350 aktiva föreningar i kommunen och vi vill förstärka resurserna till dessa i form av hjälp med utveckling, marknadsföring, men framförallt samverkan föreningarna emellan. Föreningarna står också för bra värderingar, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, både fysiskt och psykiskt, och det vill vi uppmuntra.

Med tillönskan om en trevlig sommar

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar