Logga in
Logga ut

Rikard Ekholm

Doktorn rapporterar

Läkarstudent. Journalist. Filosofie doktor i estetik.

Men hur är egentligen läkarstudenten?

Jag vet att många har både frågor och en hel del uppfattningar om både läkare och läkarprogrammet; jag tänkte passa på att ta upp några av dem.

Läkarprogrammet. Hur omfattande är utbildningen?

- Läkarprogrammet är den längsta utbildningen du kan gå - elva terminer, 330 högskolepoäng; fem och ett halvt år. Utbildningen är uppdelad i två delar: En mer eller mindre rent teoretisk del (preklina studier) som vid Umeå universitet pågår i två och ett halv år. Och en klinisk del som innefattar både teoretiska och pratiska studier på plats på sjukhuset. Här ingår också ett examensarbete.

Hur fungerar det med tentor och annat under utbildningen?

- Terminerna är oftast indelade i enstaka kurser som tar upp en hel termin, vilket innebär att det blir rätt massiva tentor i slutet av varje termin. Det är mycket man ska komma ihåg för att klara tentorna och inte bara generella förklaringar, utan specifika kunskaper och detaljer. Under den senare delen av utbildningen är det utöver teoretiska tentor också en slags praktiska tentor, där man testas i situationer som skulle kunna vara verkliga. Det kan då handla om att kunna inhämta information på rätt sätt i relation till vad en patient söker för eller att på korrekt sätt genomföra hjärt-lungräddning.

Är det någon del av utbildningen som är svårare än en annan?

- Nja. Det beror kanske på vilken fallenhet man har. För egen del var det en synnerligen stor omställning att komma från arbetslivet och sen börja med "Cellen", en cellbiologisk-biokemikurs på termin ett. Stundtals var det riktigt svårt. Men med god hjälp av de nya klasskamraterna och en intensiv plugginsats gick det vägen. Även om jag klarade tentan vill jag nog påstå att den där första kursen, under hösten 2014, var den tuffaste. Jag har ibland liknat den kursen med att försöka memorera ryska glosor utan att förstå innebörden av dem. Så kändes det faktiskt ibland, men en intressant sak har varit att se hur mycket från kursen som har återkommit under senare terminer och då fallit på plats.

Hur är det att gå från de preklina till de kliniska studierna?

- För mig var det en mycket positiv sak att gå från det ena till det andra. Att sitta i skolbänken under två och ett halv år utan att se mycket av vårdverksamheten mer konkret kändes ibland främmande och abstrakt. Det är nog också först nu en bit in i de kliniska studierna jag riktigt ser värdet av att ha läst t ex medicinsk fysiologi eller anatomi på ett teoretiskt plan. De är nyckelkunskaper i det arbete en läkare gör och som särskiljer läkaren från andra yrkeskategorier inom vården. Just nu går jag termin 7 - en kirurgtermin och utan en anatomisk förståelse skulle mycket vara obegripligt. När en läkare eftersöks på sjukhuset är det inte för att ett förband ska läggas om, utan för att läkaren ska bedöma vilken bakomliggande orsak som finns till bensåret t ex - och hur problemet kan lösas långsiktigt. På kliniska terminerna följer man läkarna i deras arbete, assisterar och genomför även undersökningar och gör ibland även mindre ingrepp med handledning.

Hur är läkarstudenten generellt?

- Jag skulle inte säga att det finns något särskilt personlighetsdrag som förenar alla läkarstudenter: Det finns elitsatsande idrottare, litteraturintresserade studenter, friluftsmänniskor, tv-spelsintresserade, samhällsintresserade, personer som drömt om yrket sedan dagis och andra som kanske bara ville testa om det gick att komma in och sen fastnade. Och politiskt spretar det som i övriga livet, skulle jag säga. Jag har ju läst så pass mycket innan, så skulle jag ändå säga något generellt om läkarstudenten är det att jag ofta kan se en kamratanda som sticker ut; de flesta vill verkligen hjälpa varandra, svara på frågor, klura tillsammans och det är definitivt hjärtevärmande att se. Jag har mycket goda erfarenheter av studentvänner som har hjälpt mig mycket i kluriga situationer - de vet vilka de är! Och det är väl en slags plikt att försöka hjälpa tillbaka, eller hjälpa någon annan som undrar över något komplext fenomen. Sen måste man väl konstatera att läkarstudenten generellt ofta är driven, målmedveten och väl inövad i att prestera på någon slags toppnivå. Läkarstudierna är krävande. Det går inte att komma ifrån.

Läkarna då, hur är det att plötsligt gå bredvid dem?

- Det är verkligen kul att se smörgåsbordet successivt dukas upp - vad man kan arbeta med som läkare, vad de olika specialiteterna egentligen handlar om. Alla läkare jag har träffat hittills är verkligen proffs, men ibland ser man den där veteranen som hanterar allt från personliga kontakter med patienter, labbvärden, instrument och remisser som att det vore den enklaste sak i världen. Då är det lätt att fascineras lite extra. Jag minns särskilt en vecka på en mindre vårdcentral i nordöstra Uppland jag besökte under en vecka. Jag gick med en professor i allmänmedicin som vurmade så mycket för just den här vårdcentralen. Han var några år över pensionsåldern men var entusiastisk som en pojke och mötte varje patient med engagemang och gott humör. En förebild att komma ihåg de där dagarna när man är trött och lite hängig. Det är viktigt att komma ihåg att för patienten är mötet med läkaren yttest viktigt! Vi gör det här krävande arbetet för patienten.

Utöver det medicinska - lär ni er något annat?

- Helt klart ligger vikten på det medicinska - att känna igen och skilja sjukdomar ifrån varandra. Att lära sig hur de behandlas och så vidare. Men under utbildningens gång handlar det också om att förstå hur man pratar med patienter, hur man ställer frågor, ger tunga besked med mera. Jag tror det är viktigt och bra.

Vilken specialitet ska du ha när du är klar?

- Standardfrågan. Det är viktigt att komma ihåg att efter fem och ett halvt års studier följer två år som AT-läkare. Då arbetar man, men är ockå en slags student. Först därefter kan man påbörja specialistutbildningen och man börjar då som ST-läkare. Den utbildningen (och man jobbar hela tiden då med) pågår under fem år. Sen är man klar specialist. Jag vet helt enkelt inte vad jag vill bli än - säkert beroende framförallt på att jag ännu inte har sett alla specialiteter. Återkommer.

Del 1: Vad kan du göra? (Bakgrund)

Personalen inom sjukvården, polisen och militären arbetar för det allmännas bästa - dag som natt, året runt.
Men vad kan en enskild person göra om något verkligt omskakande, katastrofartat skulle drabba oss?

Det civila försvaret och totalförsvaret har nästan försvunnit helt på grund av politiska beslut tagna efter kalla krigets slut. Inom totalförsvarsplaneringen fanns omfattande planering för skyddet av civila vid katastrof och krig.

Nedmonteringen av det civila försvaret gick hand i hand med avvecklingen av invasionsförsvaret.

Den förändrade normalbilden är egentligen den stora saken i sammanhanget: Jag tillhör den sista generationen som gjorde värnplikt enligt det gamla systemet. Nästan alla unga män ryckte in för att övas i att försvara landet mot en fientlig invasion.

Vi visste att efter studenten följde ett år av värnplikt med andra unga män från olika platser i landet. Våra fäder hade gjort detsamma, och deras fäder.

Värnplikten handlade inte bara om att lära sig att nedkämpa en potentiell fiende. Lika centrala delar var att lära sig att samarbeta med andra; att sätta upp tält i kuling, att gå långa sträckor med en kamin på ryggen, att hålla elden igång trots dålig sömn. En rätt unik modell - alla gjorde sitt, stort som smått, i ett mycket omfattande maskineri. Värnplikten skapade ett samhälleligt fundament: Alla hade en grundtäning, en roll att spela i en större gemenskap där det fanns ett gemensamt mål.

Det handlade om plikt, vi skulle försvara Sverige för att nu och i framtiden kunna leva fritt i ett öppet och demokratiskt samhälle.

För egen del gjorde jag värnplikten i Enköping under ett år och slutade som underofficer, sergeant, med några streck på axeln.

Men sedan nedmonterades hela detta system och den del som Försvarsmakten hade i våra liv närmast försvann. Kalla kriget var slut och någon bestämde att den eviga fredens tid var här. Regementsstäder har sedan fått hitta nya roller i samhället. Hela försvarsgrenar har försvunnit. Flottan har decimerats, flygvapnet likaså, och den stora numerär som fanns för allmän mobilisering är ett minne blott. Inte många av de gamla anlägningarna finns kvar - och inte heller har materiel sparats. Allt har destruerats, förseglats eller sålts ut till privata företag.

Kvar finns ett hårdbantat försvar - knappast redo för någon slags invasion. Och den där perioden på ett år, efter studenten, som lärde så många att arbeta i grupp, att ge och ta order, att ta hand om sina kamrater - den finns inte längre för alla. Värnplikten är nu tillbaka efter ett långt uppehåll, men i mikroformat och gäller bara ett fåtal unga killar och tjejer i vårt avlånga land.

Den som är intresserad av att få en bild av hur omfattande nedmonteringen av Försvarsmakten har varit kan se Dokument inifråns Vad hände med försvaret från 2015.

Mycket kan sägas om detta - och mycket har sagts. Det finns anledning att komma tillbaka till frågan, men det finns också anledning att säga något om det som kallade civila försvaret och idéd om totalförsvaret. För det är där den enskilde även i dag kan göra skillnad - för sig själv, sin familj och samhället.

Kan du första hjälpen? Har du vatten och mat hemma även för nästa vecka? Ingår du i någon gemenskap där ni kan hjäpa varandra?

Det är kanske viktigare än någonsin att ha egen beredskap eftersom statens beredskap för sina medborgare inte är vad den en gång var.

Detta skriver jag om i Del 2: Vad kan du göra?

Sanningen: Därför läser jag till läkare

Det var långt ifrån självklart för mig att läsa till läkare. Många barn vars föräldrar arbetar inom vården dras sedan också till vården, men jag var inte lika säker. Jag hade sett mina föräldrar glada, på något sätt tillfredsställda, när de kom hem från Västerviks sjukhus, där de båda arbetade när jag var barn. Min far, Håkan Ekholm, som narkosläkare, och min mor, Sylvi Ekholm, som sjuksyster på Medicinmottagningen. Jag antar att jag kände en trygghet i att se dem då, förvisso trötta efter långa arbetsdagar, men ändå glada och ofta fulla av prat om livet på "sjuka huset", som de ibland, oftast med värme, kallade sjukhuset.

Det kändes som att de gjorde något som var på riktigt.

Men annat lockade mig ändå. Efter gymnasiet (efter värnplikten omkring 1999) vände jag mig till humanioran - och läste parallellt estetik och konstvetenskap vid Uppsala universitet respektive Stockholms universitet och fick tillslut en dubbel magisterexamen. Jag arbetade därefter på Moderna Museet i Stockholm, innan jag på rekommendation sökte mig till Poppius journalistskola. Jag hade träffat en journalist, Erik Janson, och han hade sagt något i stil med:

- Du har något att säga, men du vet inte hur du ska säga det.

Klart att jag vill göra något åt det.

Parallellt med att journalistiken blev en del av mig, mitt sätt att tänka och vara, blev jag antagen som doktorand i estetik vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Åren gick, jag slet med avhandlingen på terminerna och arbetade på Västerviks-Tidningen på somrarna. Först som sportreporter under Sven-Åke Lindblad, som gav mig utrymme och uppmuntran. Jag var och är ett stort fan av Sven-Åke - och hans bror Bosse, som jag lärde känna senare, när jag en sommar hade ett mycket utmanande och stimulerande samarbete med honom, då han var nattchef på VT, och jag var nyhetsreporter. Bosse pushade mig verkligen - på det bästa sättet. Det kändes som att äntligen kunna ta av flytvästen och simma på riktigt.

Jag tror inte att VT:s reportrar i dag kan jobba som jag gjorde då. Jag kunde gå över till Bosse, harkla mig lite och höra vad han hade att säga om den idé jag höll på att sätta ord på. Han lyssnade och läste, kom sedan med rubrikförslag som spetsade till allt, jag fick en kick och hastade iväg för att leverera. Det känns som en dröm, att tänka tillbaka på det i dag.

Nåväl. Varför började jag läsa till läkare?

Avhandlingsarbetet rullade på. Disputation i Universitetshuset i Uppsala i maj 2012. Den som är intresserad av avhandlingen kan läsa Fabian Kastners understreckare i SvD om min avhandling och närliggande problematik. Jag brukar skoja och säga att jag alltid har tänkt försöka skriva en understreckare, men efter att en sådan kom att handla om mitt arbete, så släppte jag den drömmen. Jag hade då även arbetat några år som konstkritiker på SvD.

Sedan följde en fantastisk tid först i Chicago och sedan vid UCLA i Los Angeles. Jag hade förmånen att kunna fortsätta med min forskning en tid utomlands.

Men sedan kom funderingarna: Var detta verkligen rätt väg för mig, tyckte jag att det var så roligt att jag ville hålla på med det hela livet? Sedan var det ju det där med journalistiken och jag frilansade ett tag och återkom då och då till VT. Men det blev aldrig någon riktig bra helhetslösning och mediebranschen började skära ned och det rätt rejält. Det blev svårare att hitta jobb och jag tröttnade. För även om särskilt journalistiken än i dag ligger mig mycket varmt om hjärtat kände jag att jag behövde hitta en ny väg, ett nytt mål.

Då kom alla de där tankarna från barndomen: hur Håkan och Sylvi hade haft det. Det var alltid roligt att besöka dem på sjukhuset - Håkan alltid på språng, och Sylvi med stor omsorg redo att ta hand om en diabetespatient t ex. Det var ju inte bara att de mådde bra som lockade - det var vad de gjorde. De hjälpte verkligen människor - ibland handlade det bokstavligen om att rädda liv.

Jag bestämde mig under våren 2014 att söka till Läkarprogrammet. Beskedet kom på sommaren: Jag var antagen.

 

Läkarstudent planerar ta över VT

Nä. Rubriken är överdriven. Förmodligen direkt missvisande. Planen är inte alls att ta över Västerviks-Tidningen. Men jag ser den här bloggen lite som en comeback. Typ.

Senast jag skrev i Västerviks-Tidningen torde ha varit hösten 2014 och jag har ofta drömt mig tillbaka till de journalistiska utmaningarna och den positiva stämningen på redaktionen. Ska sanningen fram är VT den tidning som har varit roligast att skriva för. SvD, DN i all ära, men VT är något särskilt. Antagligen beror det på den lilla redaktionen, kamratskapen och säkert också cykelavståndet till både Lillön och kommunhuset. Första gången jag skrev i tidningen var nog 2005.

Flera gånger, när jag jobbade på tidningen på sommaren, badade jag på förmiddagen, tog mig sedan direkt in till redaktionen, solvarm, i en blekt t-shirt och i halvblöta shorts, för att i nästa andetag sitta framför datorn med telefonen i högsta hugg: Redo att granska en politiker eller en Gotlandsbåt. Hur livet är på redaktionen nu har jag ingen djupare bild av.

Det här med comeback är förstås en sanning med modifikation: Med bloggen arbetar jag inte på något sätt för Västerviks-Tidningen, utan skriver pro bono, så att säga, och är helt utan redaktionellt inflytande. Redaktionen har heller inget inflytande över det jag skriver.

Det här gör jag nu: Går termin sju på Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag är placerad vid Sundsvalls sjukhus.

Planen är att berätta inifrån hur livet är som läkarstudent på ett sjukhus. Överlag kan jag tycka att bilden av vården ofta är rätt knapphändig i mediala sammanhang. Hur är det egentligen att arbeta på en akutmottagning och att ta emot människor som blöder och har så ont att de knappt kan prata? Eller hur ger man ett besked till en person att denne har en allvarlig form av cancer? Jag ska försöka ge en bild av det jag ser varje dag.

Men jag ska ärliigt säga att jag inte kommer att avgänsa mig till det: Jag har många intressen och kommer att skriva om film, böcker, nyhetshändelser, med mera, och då och då återkoppla till säkerhetspolitiken som för första gången sedan kalla krigets slut har blivit en angelägenhet i vår del av världen igen.

Jag är glad över att ha fått möjligheten att blogga på VT.se.

Eller ska jag försöka ta över VT...

Västerviksson. Tidigare arbetat som reporter på VT. Tänker fortfarande som en journalist - men lägger mest tid på läkarstudierna.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar