Nu är dragkampen om kommunens pengar i full gång. Ishall, ridskola eller kanske nytt bibliotek? I det läget gäller det att hålla huvudet kallt. Hur ska vi använda kommunens – det vill säga skattebetalarnas – pengar på bästa sätt?

I VT i går argumenterade VIK:s klubbchef Magnus Nilsson för en ny ishall eller i vart fall stora ombyggnader av den som finns i dag. Den nuvarande hallen är den sämsta i hela Hockeyallsvenskan och begränsar VIK:s möjligheter att växa och utvecklas som förening. Nilsson ser också gärna en större arena där till exempel ishall och simhall kan kombineras.

Harald Hjalmarsson (M) har redan tidigare pläderat för en ny multihall där hockey och flera andra idrotter kan samsas. Den nuvarande ishallen är i för dåligt skick för att lappa och laga – att bygga nytt blir billigare på sikt. Hjalmarsson vill få med näringslivet i projektet och sneglar på Oskarshamn som byggt en större arena.

I en annan intervju säger nya bibliotekschefen Katrin Ryrfeldt att hon vill skapa ett bibliotek i "världsklass". Härligt, vilka ambitioner! Allra viktigast är att lokalerna byggs om och görs mer ändamålsenliga. Tekniken måste också förnyas och personalen vidareutbildas.

Det är stora planer som kommer att kosta stora pengar. Det räcker knappast med att flytta några bokhyllor för att nå det målet.

Samtidigt vet vi att underhållet är eftersatt och behoven stora på flera andra håll. Simhallen är i dåligt skick och ska ersättas med en ny, stallet i Gamleby ska byggas ut och ridhuset i Västervik byggas till. Det är projekt som politikerna redan beslutat om och som återfinns i planerna för de närmaste åren.

Lägg därtill alla investeringar vid sidan av idrotten. Slottsholmen kostar elva miljoner bara i år, stadsutvecklingen i centrum två miljoner och rivning av hus och upprustning av torget i Överum två miljoner. För att nämna tre projekt. Någon brist på viktiga satsningar finns knappast.

Det gör det däremot på pengar. Sist och slutligen bekostas alla projekt med dina och mina skattepengar. Det gäller även för multihallen, även om näringslivet kanske kunde stå för en del av investeringen. Kanske, det är det ingen som vet.

Kommunens investeringar – oavsett om det gäller idrottsanläggningar eller något annat – ska också ställas mot den löpande verksamheten. Och i alla fall jag tycker att kommunens viktigaste uppgifter är skolan och omsorgen om barn och äldre.

Med detta sagt: Det är bra att tänka efter före. VIK:s framgångar är fantastiskt roliga och lyfter verkligen hela Västervik. Klubben är viktig och en angelägenhet för alla Västerviksbor, oavsett hur hockeyintresserade de är.

Därför är det också bra att kommunen satsat tio miljoner kronor på ishallen de senaste två åren. Därför är det bra att kommunledningen är öppen för en tillbyggnad som skulle ge fler sittplatser. Och därför är det bra att hela Bökensved ska ses över i en utredning.

Men en helt ny ishall? Nu? Nej, tyvärr. I relation till kostnad och alla andra behov är det inte rimligt. Kanske om några år, när VIK förhoppningsvis etablerat sig i Hockeyallsvenskan, men inte nu.

Lite rim och reson får det vara, som Tomas Kronståhl säger. Det ställningstagandet hedrar honom.