I onsdags hävdade kulturchefen Maria Rudbo att det behövs en publik mötesplats för konst och kultur. I torsdags sade kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) att kulturfrågorna "såklart är viktiga". Och slutligen säger oppositionsrådet Harald Hjalmarsson (M) att ett rikt kulturliv gör det attraktivt att bo i kommunen.

Det är bra, det är viktigt – men det är också väldigt senkommet.

Västerviks kommun har redan en kulturstrategi som säger att staden ska skapa en konstnärlig mötesplats under 2018. Om det ska vara ett kulturkvarter, kulturhus eller något annat uttrycks inte – men någon form av offentligt rum ska det vara.

Artikelbild

| Omdiskuterat. Västerviks teater och konferens, början till ett kulturkvarter?

Redan i april förra året sade Tomas Kronståhl att kommunen behövde se över verksamheten i Västerviks Teater och konferens vid Spötorget. Detta sedan tre kulturföreningar tvingats lämna lokalerna för att Bostadsbolaget tog ut för hög hyra.

Sedan dess har ingenting hänt. På nästan ett år. Kulturföreningarna har inte kommit tillbaka till lokalerna och Bostadsbolaget har inte gjort något åt sina hyror. Konstföreningens ordförande Ulla-Karin Nilsson beskrev nyligen hur samtalen med kommunen och Bostadsbolaget var som att "trampa runt i sirap".

Resultatet har bland annat blivit en konsthall som står tom eller används till helt andra arrangemang den allra mesta tiden.

Som jämförelse har våra grannkommuner betydligt mer livaktiga verksamheter. I Vimmerby får konstföreningen bidrag som täcker hela hyran av Warmbadhuset, som man på sikt vill förvandla till ett kulturhus. I Oskarshamn visas just nu en utställning, med bland annat ett par Västervikskonstnärer, i konsthallen som är en del av ett större kulturhus.

Trots att Vimmerby och Oskarshamn är betydligt mindre kommuner har de på många sätt ett betydligt rikare kulturliv. Det är inte smickrande för Västervik.

Vad beror det på? En viktig förklaring är att politikerna lämpat över en stor del av ansvaret för kulturpolitiken på Bostadsbolaget, som både äger Västerviks teater och konferens och driver verksamhet i lokalerna. Det är Bostadsbolaget som förhandlar kulturföreningarnas hyror – samtidigt som bolaget ska gå med vinst och har som främsta uppgift att se till att det finns bostäder i Västervik.

Harald Hjalmarsson har helt rätt när han i dagens VT beskriver det som en inbyggd konflikt. Hjalmarsson pekar också på att Bostadsbolaget har egna arrangemang som konkurrerar både med privata aktörer och ideella föreningar. Det går inte ihop.

Inom kort ska kommunstyrelsen behandla ett förslag till ny biblioteksplan. Planen är ambitiös och förutsätter troligen att det nuvarande biblioteket byggs om rejält – eller att det byggs ett helt nytt. Det skulle i så fall bli en viktig pusselbit i ett kulturkvarter vid Spötorget.

Låt oss hoppas det. Och att politikerna faktiskt menar vad de säger.