Insändare E-sport är av världens mest publika sporter och en av de största i Sverige. Det finns i dag få sporter som samlar en så stor publik vid enskilda evenemang som e-sporten gör. Den är till sin karaktär global samtidigt som Sverige är ett land med betydande styrka och genomslag.

Det handlar om alla de tävlingar som i dag genomförs i dataspel som samtidigt på nätet och i realtid samlar tusen och åter tusen tävlanden och följare. Det handlar också om en dataförmåga och kompetens som i sin vidare form har en avgörande betydelse för ett konkurrenskraftigt och innovativt samhälle. På samma sätt som ridsport och skytte är självklara sporter, bygger e-sporten på en kompetens och förmåga som är viktig i dagens samhälle.

Minst 90 procent av alla svenskar i åldern 16–25 år spelar ägnar sig åt spel digitalt i någon form, cirka 50 försörjer sig på att tävla i e-sport, ett antal som fortsätter att växa. Den svenska dataspelsnäringen håller sig även i framkant. När spelplattformen Steam släppte sin 100-ranking för 2016, hamnade tio svensktillverkade spel på listan. Framstående utbildningar på gymnasie- som högskolenivå är viktig, något som exempelvis gjort Skövde till ett centrum för nya dataspelsutvecklare.

Under hösten mötte jag företrädare för den svenska e-sporten. Jag delar deras inställning om att det nyligen startade Svenska e-sportförbundet bör få sin medlemsansökan till Riksidrottsförbundet (RF) beviljad. Det finns många skäl till varför e-sporten bör erkännas som en sport bland andra.

För det första innebär den en kontinuerlig tävling och av prestation som för den enskilde innebär en utveckling av förmåga, snabbhet, omvärldsmedvetenhet och datakompetens.

För det andra innebär e-sporten en social tävlingsform där tävlande från Jönköping, Kalix och Stockholm i nutid möter tävlande från Bronx i New York, från Persiska viken och Seoul.

För det tredje omsätter e-sporten numera mycket stora pengar vilket gör det viktigt att den ges en organiserad form som ger både transparens, kontroll och etisk utveckling.

För det fjärde är e-sporten sannolikt den moderna tidens och den globaliserade världens största publiksport.

För det femte är Sverige ett land i spetsen av spelutvecklingen. Vi har en framstående universitetsutbildning och vi har några av världens ledande företag när det gäller spel på nätet.

Nätet är den nya tidens samlingsplats. Det gäller information, kunskap, affärer, finanser men också tävlingar och sport. Det är en anpassning till det samhälle vi lever i att nu göra e-sporten till en sport bland andra. E-sport bör få tillgång till och tillhöra idrottsrörelsen genom ett medlemskap i RF. En rörelse där man gemensamt arbetar med goda värderingar, utbildning, tillgänglighet, antidopning och ett sunt utövande. Det kommer att lyfta svensk e-sport och därmed alla de som i dag ägnar sig åt den.