Insändare Vi företagare är kanske världens bästa omvärldsbevakare. Inte för att vi tycker det är kul i sig, men det är av högsta vikt att vi dels håller koll på produktutveckling, nya tekniker eller nya affärsmodeller och dels på politiska beslut som kan påverka oss och våra företag.

Detta är vad vi ser sker nu med regeringens alla skatteförslag. Vi börjar förbereda. Värst just nu är hotet om att försämra entreprenörsskatten, de så kallade 3:12-reglerna.

I många år hade Sverige sämre skatteregler för aktiva ägare till företag än för andra ägare. Utgångspunkten var att vinst i företag med aktiva ägare skattas som lön men en viss del kan få räknas som kapitalinkomst. Med start år 2005 reformerades skatten för ägarledda företag så att en större del av eventuell vinst fick räknas som kapitalinkomst, särskilt för företag med stora lönesummor. Skattenivån sänktes också. Detta har gjort att utdelningarna ökat kraftigt. Trots den lägre skattenivån så har statens ackumulerade skatteintäkter från utdelningar ökat med mer än 30 miljarder.

Det är uppenbart att regeringen vill försämra villkoren för företagande, entreprenörskap och risktagande. I synnerhet är det kännbart för oss som driver mindre bolag och det känns inte som om regeringen förstått att fyra av fem jobb faktiskt skapas hos oss. Till och med utredaren själv skriver att om förslagen blir verklighet så kommer det att leda till både minskat arbetsutbud och minskat företagande.

Nyligen fick dock regeringen småkalla fötter av den massiva kritiken mot förslaget och tog tillbaka några av försämringarna. Istället för att öka skatterna för oss företagare med fem miljarder så har finansministern känt att hon kan nöja sig med tre miljarder.

Men finansministern kan ändå vara belåten, då många av oss företagare kommer att maxa utdelningarna i år innan ett nytt förslag kanske klubbas. Hennes skattkista kommer därför kortsiktigt att fyllas med långt mer än tre miljarder extra men därefter blir det väsentligt mindre pengar. Företagsklimatet blir sämre och företag som gjort extrautdelningar kommer inte att kunna expandera på samma sätt och stå sämre rustade om konjunkturen vänder.